Četvrta edukacija u sklopu projekta „Edukacijom do uspjeha“

Edukacije za poduzetnike ulaze u svoju završnu fazu. Predzadnju srijedu poduzetnici će se upoznati s Programom mjera za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini za koji je Grad Crikvenica osigurao preko milijun kuna.

Osim toga, bit će predstavljene i novosti koje nas očekuju u sustavu gospodarenja otpadom i koje će utjecati i na troškove poslovanja.

1. Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva Grada Crikvenice, Grad Crikvenica
Ovogodišnji Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice predviđa neke nove mjere, kao i poboljšanje postojećih. Mjere i Program izrađeni su u  suradnji s Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

2. Što je novo u sustavu gospodarenja otpadom i možemo li smanjiti račune?  Eko-Murvica d. o. o., Sonja Polonijo
Novi Zakon o gospodarenju otpadom donesen je u srpnju 2021. godine. Gradovi i općine dužni su gospodarenje otpadom na svom području uskladiti s odredbama novog zakona, što je mnogima problematično zbog zakonskih odredbi o cijenama, koje moraju biti jednake za sva kućanstva (velika i mala) i za sve subjekte koji nisu kućanstvo (velike i male, privatni iznajmljivači izrijekom su uključeni u kategoriju gospodarstvenika). Zakon predviđa kazne za korisnike koji otpad ne odlažu u za to predviđene spremnike i ne odvajaju otpad po frakcijama.

Kako u takvim uvjetima smanjiti mjesečni račun, kako trebamo postupati s otpadom i tko je to dužan nadzirati tema je ovoga predavanja.
I ove srijede, edukacije je moguće od 17:00 pratiti u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice ili online putem u realnom vremenu na platformama Facebook i Youtube Grada Crikvenice.

Skip to content