Dimnjačarske usluge
Kategorija:
Nekategorizirano

Skreće se pažnja građanima i poslovnim subjektima da je čišćenje dimnjaka kao redovita obveza utvrđena Zakonom o zaštiti od požara, naravno s ciljem sprečavanja nastanka i širenja požara te zaštite okoliša.

Odlukom Grada Crikvenice je stoga utvrđeno da vlasnici stambenih zgrada trebaju čistiti svoje dimnjake najmanje jednom godišnje. Vlasnici poslovnih objekata trebaju čistiti dimnjake najmanje dvaput godišnje.

X
Skip to content