Djelokrug i poslovnik rada

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Crikvenica.

ZAKONI – DJELOKRUG RADA:

Skip to content