Dobitnici nagrada Gradskog vijeća
Kategorija:
Nekategorizirano

Prema Odluci o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnim građanima Grada Crikvenice, koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 25. travnja 1996. godine, nagrade Grada Crikvenice su nagrada za životno djelo i nagrada za stvaralački rad (godišnja nagrada).

Nagrada se sastoji od svečanog pismenog priznanja i novčane naknade. U tijeku godine mogu se podijeliti najviše dvije godišnje nagrade za stvaralački rad i ostvarenja u svim područjima života i rada u posljednje tri kalendarske godine i jedna nagrada za životno djelo.

Javna priznanja tradicionalno se dodjeljuju na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća 14. kolovoza, na Dan Grada Crikvenice.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, uprava trgovačkih društava, uprava ustanova, udruge građana, športski klubovi i druga tijela, organizacije i pojedinci. Inicijativa mora biti pismeno obrazložena na službenom obrascu i u privitku mora imati potrebne isprave kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja.

Inicijativa se podnosi Komisiji za dodjelu priznanja koja daje Gradskom vijeću prijedlog osoba kojima će se dodijeliti javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada. Komisija za dodjelu priznanja također predlaže Gradskom vijeću osobe za koje smatra da su zaslužne da ih se proglasi počasnim građanima Grada Crikvenice.

Komisija može predložiti (uz obrazloženje) da se povelja, odnosno nagrada ne dodijeli, odnosno da se nitko ne proglasi počasnim građaninom.

Imena počasnih građana i dobitnika nagrada objavljuju se u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.


Nagrađeni u 2022. godini:

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo: Kuzman Dokoza, Zdenko Ivančić (posmrtno), Marijan Mavrić – za životna djela koja su ostvarili tijekom radnog i životnog vijeka u svekolikom radu u društvenom životu Grada Crikvenice te izuzetan iosobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Crikvenice.

Nagrade Grada Crikvenice:
Robert Bashota – iz područja uprave, gospodarstva i zaštite okoliša;
Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi gradskog društva crvenog križa Crikvenica – iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti;
Marin Miličević – iz područja sporta i tehničke kulture.

Nagrađeni u 2021. godini:

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo: Anđelko Manestar – za životno djelo koje je ostvario tijekom radnog i životnog vijeka u svekolikom radu u društvenom životu Grada Crikvenice;
Slobodan Gračaković – za iznimna postignuća i značajan doprinos u području sporta te osobito vrijednom i izuzetnom doprinosu razvoja i ugledu Grada Crikvenice.

Nagrade Grada Crikvenice:
Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Vinodolske općine – za područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti;
Boćarski klub Sv. Jakov Jadranovo – za područje sporta;
Gradska knjižnica Crikvenica – za područje znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja.

Nagrađeni u 2020. godini:

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo: Karlo Stipanić – za iznimna postignuća i značajan doprinos u području sporta te osobito vrijednom i izuzetnom doprinosu razvoja i ugledu Grada Crikvenice
Nagrade Grada Crikvenice:
Dragutin Šnajdar – za područje gospodarstva
Dječji vrtić Radost Crikvenica –za područje znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja
Andrea Bačić Pavat – za područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti
Andrea Pavlović – za područje sporta i tehničke kulture

Nagrađeni u 2019. godini:

Prim. mr. sc. Ivan Brozičević, dr. med., za iznimna postignuća i značajan doprinos na području zdravstva i humanitarne djelatnosti te osobito vrijednom i izuzetnom doprinosu razvoju i ugledu grada Crikvenice.
Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine za iznimna postignuća i značajan doprinos na području gospodarstva
Julijana Plenča, dipl. prof., za iznimna postignuća i značajan doprinos na području odgoja i obrazovanja
Centar za pružanje usluga u zajednici IZVOR Selce za iznimna postignuća i značajan doprinos na području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti
Nogometni klub CRIKVENICA za iznimna postignuća i značajan doprinos na području sporta.

Nagrađeni u 2018. godini:

Nagrade Grada Crikvenice za životno djelo: dr. Marijan Katunar – za iznimna postignuća iz područja zdravstva i humanitarne djelatnosti te za značajan doprinos razvoju i ugledu Grada Crikvenice, a i šire.
Nagrade Grada Crikvenice: Nikica Sečen – za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti.
Tvrtka SAINT ALLIANCE d.o.o. – za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja gospodarstva.
Mirjana Klement – za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja kulture.
Robert Jurinčić – Za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja sporta.

Nagrađeni u 2017. godini:

Nagrade Grada Crikvenice za životno djelo: Stjepan Lončarić – Pišta za izniman doprinos i postignuća ostvarena tijekom radnog i životnog vijeka i dugogodišnji uspješni rad u područja sportu kako sportskog djelatnika tako i zaljubljenika koji čitav život piše, radi i živi u sportu i za sport.
Nagrade Grada Crikvenice: Mubešira (rođ. Šaban) Tomić za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja humanitarne djelatnosti naročito pomoći djeci i socijalne skrbi bolesnih i osoba sa posebnim potrebama.
Elma (rođ. Mahmutović) Dujić za iznimna postignuća i značajan doprinos u društvenom životu Grada Crikvenice i područja kulture, naročito umjetničke fotografije.
Udruga umirovljenika Grada Crikvenice Sunce
za iznimna postignuća i značajan doprinos promicanju iz područja sporta osoba starije dobi i volonterskom radu pri organiziranju sportskih i drugih manifestacija u Gradu Crikvenici.

Nagrađeni u 2016. godini:

Nagrada za životno djelo: ĐURĐICA DUSPER, rođ. IVANČIĆ za izniman doprinos i rad tijekom životnog vijeka na području kulture,vrijedan doprinos očuvanju kulturne baštine crikveničkog kraja i promidžbi Grada Crikvenice.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: OBRT ZA UGOSTITELJSTVO „M&S“, suvlasnici MARKO STOJEVIĆ i KREŠIMIR ZUBČIĆ, za iznimna postignuća i značajane uspjehe na području gospodarstva i promicanju ugostiteljske djelatnosti
VJEKOSLAVA CAR
, za izniman doprinos i rad tijekom životnog vijeka na području kulture,vrijedan doprinos očuvanju kulturne baštine crikveničkog kraja i promidžbi Grada Crikvenice.

Nagrađeni u 2015. godini:

Nagrada za životno djelo: pok. Ivanu Ivančić – Karlišku za izniman doprinos i rad tijekom njegovog životnog vijeka na području gospodarstva odnosno poduzetništva i osobito vrijedan doprinos razvoju i promidžbi Grada Crikvenice.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: Udruzi umirovljenika Grada Crikvenice “Sunce” za iznimna postignuća i značajan doprinos na području humanitarne djelatnosti i društvenog života kroz podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi.
Počasnim građaninom Grada Crikvenice proglašava se LUDOVIT-LUDEK CIBULKA.

Nagrađeni u 2014. godini:

Na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja, Nagrada za životno djelo, odnosno Godišnja nagrada Grada Crikvenice za 2014. g. nisu dodijeljene sukladno članku18. Odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice.

Nagrađeni u 2013. godini:

Nagrada za životno djelo: KREŠO DUKIĆ za izniman doprinos na području humanitarnog rada i zdravstvene zaštite.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: GORDANA DEROSSI za iznimna postignuća i značajan doprinos u razvitku gospodarskog života Grada Crikvenice i: KLAPA “SVETA JELENA” za iznimna postignuća i značajan doprinos na području kulture.

Nagrađeni u 2012. godini:

Nagrada za životno djelo: IVAN MANESTAR, posthumno, za izniman doprinos u organiziranju i zapovijedanju 155. brigadom Hrvatske vojske.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: IVICA ŠUBAT, za iznimno dostignuće i značajan doprinos razvitku izdavaštva u Gradu Crikvenici.

Nagrađeni u 2011. godini:

Nagrada za životno djelo: STANKO ANTIĆ – PEVERIN za iznimna dostignuća i značajan doprinos razvitku društvenog života, očuvanju kulturne baštine te ugledu grada Crikvenice.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: RONILAČKI CENTAR „MIHURIĆ“ za iznimno dostignuće i značajan doprinos razvitku gospodarskog života grada Crikvenice.

Nagrađeni u 2010. godini:

Nagrada za životno djelo: pok. TIMOTEJA (TEA) MATEJČIĆ JERIĆ za iznimnodostignuće i osobito vrijedan doprinos tijekom njenog radnog i životnog vijeka udomeni društvenog života odnosno očuvanju i promicanju kulturne baštine GradaCrikvenice.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: KORNELIJA BARAC za iznimno dostignućei doprinos u domeni društvenog života odnosno organiziranju aktivnosti na očuvanjuobičaja Grada Crikvenice.

Nagrađeni u 2009. godini:

Godišnja nagrada Grada Crikvenice: fra ANTE MRVELJ za iznimna dostignuća i doprinos očuvaju i promicanju kulturne baštine Grada Crikvenice.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: JURAJ ROŠIĆ za naročite uspjehe i postignute rezultate na području društvenog života umirovljenika.

Nagrađeni u 2008. godini:

Na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja, Nagrada za životno djelo, odnosno Godišnja nagrada Grada Crikvenice za 2008. g. nisu dodijeljene  iz razloga što nisu zadovoljeni kriteriji iz članka 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima.

Nagrađeni u 2007. godini:

Godišnja nagrada Grada Crikvenice: DRAGAN VISKOVIĆ za naročite doprinose i promidžbu na području ugostiteljstva i gastronomije.

Nagrađeni u 2006. godini:

Nagrada za životno djelo: ČEDOMIR LONČARIĆ za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području kulture.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I OPĆINE VINODOLSKE za uspješno provedene aktivnosti nabavke mamografa u svrhu podizanja nivoa zdravstvene zaštite građana;
i DANIELA CAR za naročit doprinos i postignute rezultate u razvoju sportskih aktivnosti djece predškolskog uzrasta.

Nagrađeni u 2005. godini:

Nagrada za životno djelo: DRAGAN BARETIĆ za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Crikvenice, a naročito za promidžbu na području turizma te poticanje aktivnosti koje su tome bile usmjerene (posthumno).
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: GLAZBENA UDRUGA “KAŠTEL” – KLAPA “CRIKVENICA” za naročite doprinose i promidžbu na području stvaralačkog rada u kulturi i DRAGAN PELIĆ za naročite doprinose i promidžbu na području kulture, umjetnosti i zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša.

Nagrađeni u 2004. godini:

Nagrada za životno djelo: prim. dr. STANKO JURDANA za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Crikvenice, a naročito za promidžbu na području zdravstvenog turizma te poticanje aktivnosti koje su tome bile usmjerene.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: KSENIJA CAR-ILIĆ za naročite doprinose i promidžbu na području kulture i umjetnosti Grada Crikvenice.

Nagrađeni u 2003. godini:

Nagrada za životno djelo: CVJETKO TURINA za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području gospodarstva te poticanje aktivnosti koje su tomu bile usmjerene.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: MIŠO CVIJANOVIĆ – CVIJO za naročit doprinos i promidžbu kulturne baštine i športa Grada Crikvenice i DARKO MAJSTOROVIĆ za naročit doprinos, razvoj, postignute rezultate i promidžbu na području glazbene kulture.

Nagrađeni u 2002. godini:

Nagrada za životno djelo: NIKOLA ŠNJARIĆ – MIKA za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području športa i tehničke kulture.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: MARIJA GRAČAKOVIĆ za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području kulture i umjetnosti i ĐURĐICA IVANČIĆ DUSPER za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području kulture i umjetnosti.

Nagrađeni u 2001. godini:

Nagrada za životno djelo: dipl. ing. arh. ZDRAVKO GRŽIČIĆ za naročite doprinose i postignute rezultate i promidžbu na području kulture i umjetnosti.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: BRANKA CVIJA za naročite doprinose i postignute rezultate na području predškolskog odgoja te poticanju aktivnosti likovnog odgoja i obrazovanja i LIKOVNA RADIONICA “LIRAC” za naročite doprinose i postignute rezultate na području likovne kulture i umjetnosti.

Nagrađeni u 2000. godini:

Nagrada za životno djelo: ANTE TEŠIJA za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području športa.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: “MILMAN” d.o.o. Crikvenica za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva.

Nagrađeni u 1999. godini:

Nagrada za životno djelo: VILIM LONČARIĆ za naročite doprinose i postignute rezultate na području kulture i umjetnosti te unapređivanje drugih javnih djelatnosti.
Godišnja nagrada Grada Crikvenice: RUKOMETNI KLUB “CRIKVENICA” za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području športa.

Nagrađeni u 1998. godini:

Nagrada za životno djelo: prof. dr. sc. VINKO ČANDRLIĆ za znanstveno-istraživački, nastavni i stručni rad te za uspješno nastavljanje i promicanje bogate tradicije visokog graditeljskog umijeća crikveničkih i vinodolskih graditelja, klesara i zidara.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: dr. med. VLASTA BROZIČEVIĆ za iznimni doprinos na području zdravstva i zdravstvenog turizma i TIMOTEJA MATEJČIĆ-JERIĆ za iznimni doprinos i rad na području zaštite kulturne baštine.

Nagrađeni u 1997. godini:

Nagrada za životno djelo: prof. dr. sc. VLADIMIR UREMOVIĆ za predlagački i svestran rad na prikupljanju i objavljivanju podataka i dokumenata o povijesti Grada Crikvenice.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: NEDJELJKO BROZIČEVIĆ za izniman doprinos na području poduzetništva i STEVAN VELJANOVSKI za izniman doprinos i rad na području javne djelatnosti.

Nagrađeni u 1996. godini:

Nagrada za životno djelo: prof. LJERKA CAR MATUTINOVIĆ za izniman doprinos i postignuća na području kulture i umjetnosti.
Godišnje nagrade Grada Crikvenice: NIKO JERKOVIĆ i BORIS MALINARIĆ (posthumno).

Skip to content