Folder I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE

Documents

Toggle Naziv Datum
document 07 PROGRAM ODRŽAVANJA I REBALANS 2017 za objavu ( doc, 222 KB ) (322 downloads) Popular
document 06 PROGRAM GRADNJE I REBALANS 2017 za objavu ( docx, 23 KB ) (309 downloads) Popular
document 05 I Izmjene programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2017 godinu ( docx, 32 KB ) (284 downloads) Popular
document 04 11 JVP opisi 2017 2019 I izmjene ( doc, 129 KB ) (312 downloads) Popular
document 04 10 UO KS opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 46 KB ) (336 downloads) Popular
document 04 09 FIN opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 29 KB ) (314 downloads) Popular
document 04 08 VANM opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 19 KB ) (307 downloads) Popular
document 04 07 MGC opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 56 KB ) (312 downloads) Popular
document 04 06 CZK opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 78 KB ) (304 downloads) Popular
document 04 05 GKC opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 51 KB ) (332 downloads) Popular
document 04 04 OŠ ZC opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 24 KB ) (303 downloads) Popular
document 04 03 OŠ VN opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 48 KB ) (356 downloads) Popular
document 04 02 DV opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 55 KB ) (334 downloads) Popular
document 04 01 00 UODD opisi 2017 2019 I izmjene ( docx, 44 KB ) (301 download) Popular
document 03 I Izmjene plana razvojnih programa za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu ( doc, 282 KB ) (286 downloads) Popular
document 02 I izmjene odluke o izvršavanju proračuna za 2017 godinu ( doc, 35 KB ) (315 downloads) Popular
document 01 I izmjene proračuna Grada Crikvenice za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu ( doc, 1.75 MB ) (378 downloads) Popular
Top