Folder III. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Documents

Toggle Naziv Datum
document 01 III Izmjene i dopune proračuna za 2018 g sa projekcijama za 2019 i 2020 g Opći i posebni dio ( doc, 2.68 MB ) (250 downloads) Popular
document 02 III Izmjene plana razvojnih programa za 2018 g sa projekcijama za 2019 i 2020 g ( doc, 366 KB ) (178 downloads) Popular
document 03 II Izmjena programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2018 g ( docx, 23 KB ) (162 downloads) Popular
document 04 III Izmjena programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2018 g ( docx, 38 KB ) (180 downloads) Popular
document 05 III Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 g ( docx, 27 KB ) (179 downloads) Popular
document 06 III Izmjena programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 g ( doc, 213 KB ) (178 downloads) Popular
document 07 01 01 UO DD opisi 2018 2020 III izmjene amandman ( docx, 60 KB ) (185 downloads) Popular
document 07 01 02 DV opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 59 KB ) (176 downloads) Popular
document 07 01 03 OŠ VN opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 51 KB ) (184 downloads) Popular
document 07 01 04 GKC opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 55 KB ) (171 download) Popular
document 07 01 05 CUK opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 80 KB ) (181 download) Popular
document 07 01 06 MGC opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 70 KB ) (201 download) Popular
document 07 01 09 UO FIN opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 28 KB ) (196 downloads) Popular
document 07 01 10 UO KS NOVI opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 49 KB ) (159 downloads) Popular
document 07 01 12 JVP opisi 2018 2020 III izmjene ( docx, 44 KB ) (157 downloads) Popular
Top