Folder Kuzman Dokoza

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu ( pdf, 258 KB ) (556 downloads) Popular
pdf Bilanca na dan 07.06.2017. ( pdf, 1.97 MB ) (695 downloads) Popular
pdf PR-RAS-NPF na dan 07.06.2017. ( pdf, 1.29 MB ) (913 downloads) Popular
pdf Bilješke uz financijska izvješća neprofitnih organizacija ( pdf, 1.29 MB ) (746 downloads) Popular
pdf Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2017. - 20.04.2017. ( pdf, 341 KB ) (602 downloads) Popular
pdf Financijsko izvijesce za 2016 i Program rada za 2017 vijecnika Kuzmana ( pdf, 4.36 MB ) (879 downloads) Popular
pdf Financijsko izviješće i izviješće o primljenim donacijama vijecnika Kuzmana Dokoze za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.pdf ( pdf, 922 KB ) (815 downloads) Popular
pdf Financijsko izviješće od 01.01. 2015- do 30.06.2015. - vijećnik Kuzman Dokoza ( pdf, 278 KB ) (1067 downloads) Popular
pdf Financijsko izviješće za 2015. godinu (sa bilancama i Izviješće o primljenim donacijama te Program rada za 2016.) - vijećnik Kuzman Dokoza.pdf ( pdf, 2.11 MB ) (1121 download) Popular
pdf Financijsko izvješće za 2014. - Kuzman Dokoza ( pdf, 11.86 MB ) (941 download) Popular
pdf Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za 2014. - Kuzman Dokoza ( pdf, 211 KB ) (797 downloads) Popular
pdf Kandidacijska lista grupe birača Kuzman Dokoza.pdf ( pdf, 262 KB ) (1083 downloads) Popular
Top