Folder Kuzman Dokoza

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu ( pdf, 258 KB ) (650 downloads) Popular
pdf Bilanca na dan 07.06.2017. ( pdf, 1.97 MB ) (787 downloads) Popular
pdf PR-RAS-NPF na dan 07.06.2017. ( pdf, 1.29 MB ) (1011 downloads) Popular
pdf Bilješke uz financijska izvješća neprofitnih organizacija ( pdf, 1.29 MB ) (840 downloads) Popular
pdf Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2017. - 20.04.2017. ( pdf, 341 KB ) (749 downloads) Popular
pdf Financijsko izvijesce za 2016 i Program rada za 2017 vijecnika Kuzmana ( pdf, 4.36 MB ) (986 downloads) Popular
pdf Financijsko izviješće i izviješće o primljenim donacijama vijecnika Kuzmana Dokoze za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.pdf ( pdf, 922 KB ) (912 downloads) Popular
pdf Financijsko izviješće od 01.01. 2015- do 30.06.2015. - vijećnik Kuzman Dokoza ( pdf, 278 KB ) (1171 download) Popular
pdf Financijsko izviješće za 2015. godinu (sa bilancama i Izviješće o primljenim donacijama te Program rada za 2016.) - vijećnik Kuzman Dokoza.pdf ( pdf, 2.11 MB ) (1220 downloads) Popular
pdf Financijsko izvješće za 2014. - Kuzman Dokoza ( pdf, 11.86 MB ) (1069 downloads) Popular
pdf Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za 2014. - Kuzman Dokoza ( pdf, 211 KB ) (901 download) Popular
pdf Kandidacijska lista grupe birača Kuzman Dokoza.pdf ( pdf, 262 KB ) (1229 downloads) Popular
Top