Ekološka akcija “More bez otpada”- 29.04.2023.
Kategorija:
Novosti

Društvo sportske rekreacije Jadranovo organizira treću ekološku akciju čišćenja podmorja koja će se održati u subotu, 29.04.2023. godine, s početkom u 10:00 sati u Jadranovu, a mjesto okupljanja je plaža Grabrova.

Ekološka akcija sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  u partnerstvu s Gradom Crikvenicom i ŠRD-om „Tunera“.

Projektom u tri faze i organizacijom četiri ekološke akcije očistit će se približno 8000 m2 podmorja u Jadranovu. Očišćeni otpad će se izvaditi, mjeriti, sortirati te odložiti na ekološki prihvatljiv način. 

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti na e-mail  pernat.ivana@gmail.com te se priključiti akciji i tako pomoći pri izvlačenju morskog otpada na brodicama

ili pri sortiranju i mjerenju otpada kada se izvuče na kopno. U sklopu akcije svim sudionicima će se podijeliti rukavice i vreće za otpad. Po završetku prikupljanja organizirat će se objed.

U prve dvije akcije koje su se održale u ožujku izvađeno je ukupno 152,35 kg otpada, od čega najviše metala čija je ukupna težina iznosila 83 kg.

Cilj projekta je ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna u Jadranovu te podignuti svijest građana i gostiju grada Crikvenice o problemu zagađenja mora,

potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada.

Izvađeni otpad izmjerio se nakon dva pripremna početna urona u zimskom periodu te će se izmjeriti u proljetnom i ljetnom kako bi se stekao

uvid u količinu i vrstu prikupljenog otpada tijekom svake pojedinačne faze.

Otpad će uz pomoć prijavljenih volontera biti sortiran sukladno Zakonu i Strategiji gospodarenja otpadom.

Akcije će provoditi minimalno šest ronioca uz pomoć šest ribara na brodicama i šest volontera u sklopu svake akcije.

Foto: Društvo sportske rekreacije Jadranovo

Skip to content