Folder 2018

Toggle Naziv Datum
document VI. DOPUNA odluke o sufinaciranju manifestacija 2018., prosinac
document V. DOPUNA odluke o sufinaciranju manifestacija 2018., studeni
document III. Dopuna odluke o financiranju javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 2018.
document II. Izmjena i dopuna odluke o financiranju javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 2018.
document IV. Dopuna odluke o sufinanciranju manifestacija 2018, listopad
archive III. IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJA, NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE, SPORT
archive II. IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJA, SPORT
archive I. IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJA, NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE, SOCIJALNA SKRB
document I. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA.
document III. DOPUNA odluke o sufinaciranju manifestacija 2018., kolovoz
document II. DOPUNA odluke o sufinaciranju manifestacija 2018, lipanj
document Odluka o dopuni Odluke o financiranju javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2018. godinu
document I. DOPUNA odluke o sufinaciranju manifestacija 2018., travanj
archive 2018-05-03 - Sportaš 2017. godine, dostava prijedloga
document 2018-02-26 - Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi 2018.
document 2018-02-12 - Odluka o financiranju javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 2018
document 2018-02-12 - Odluka o financiranju javnih potreba na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, prava nacionalnih manjina, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Crikvenice za 2018.g.
document 2018-01-25 - Odluka o sufinanciranju manifestacija za siječanj
document 2018-01-01 - Godišnji plan javnih natječaja za udruge 2018.
archive 2017-12-07 - Izmjene i dopune Javnog natječaja za predlaganje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2018.
archive 2017-12-01 - Natječaj za udruge Predlaganje programa projekata za 2018 godinu
Top