Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak – projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Garaže i bazena u Crikvenici.

Tekst otvorenog projektnog natječaja poslan je na objavu dana 05.12.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S F12-0047934.

Rok za dostavu radova je: 06.03.2020. do 12:00 sati.

Objavu projektnog natječaja možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 03.04.2020.g. objavio Protokol o natječaju i Obavijest o rezultatima natječaja u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

 

Top