Postupak javne nabave u predmetu nabave: „Dječja igrališta - oprema“
Objavljeno: 26.05.2020.
Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Dječja igrališta - oprema“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 26.05.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0020087.

Rok za dostavu ponuda: 23.06.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Top