Prijevoz učenika osnovnih škola
Objavljeno: 12.06.2020.
Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Prijevoz učenika osnovnih škola“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 10.06.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0022028.

Rok za dostavu ponuda: 02.07.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Top