Grad Crikvenica je na temelju članka  31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 04.01.2016. objavila  I. IZMJENU I DOPUNU dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave: "Poštanske usluge", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-15-27,  broj objave: 2016/S 014-0000020

Rok za dostavu ponuda sukladno ovim izmjenama je 22.01.2016. u 12:00 sati.

 

Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 24.12.2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: "Poštanske usluge", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-15-27,  broj objave: 2015/S 002-0039385.

Rok za dostavu ponuda je 15.01.2016. u 12:00 sati.

Top