CRIKVENICA

-

KARLOBAG

           

GORANIN

-

ZLOBIN

 

 

 

3407  :  3244

7  :  1

16  :  8

              

3411  :  3326

7  :  1

17, 5 : 6, 5

 

 

 

Ružić

594

3  -  1

Brdar

533

  

Petranović

567

3,5 – 0,5

M.Glad

534

A.Antić

553

2  -  2

Mraović

572

  

Peršić

572

3  -  1

Starčević

545

Filipović

552

3  -  1

Dobrinić

523

  

Zrilić

584

3  -  1

J.Glad

549

Car

559

2  -  2

Nikšić

554

  

Rajčić

567

3  -  1

Đukić

565

Kalafatić

568

2  -  2

R.Tomljanović

545

  

Ivanković

568

2  -  2

Bernardis

575

Stipeč

581

4  -  0

Ž.Tomljenović

517

  

Jakljević

553

3  - 

Top