Projekti u tijeku - za poduzetnike
  1. Projekt certificiranja Grada Crikvenice kao grada s povoljnim poslovnim okruženjem – Business Friendly City. Grad Crikvenica osmislio je niz aktivnosti za intenziviranje suradnje s poduzetnicima i potpornim institucijama te je ispunio niz zahtjevnih kriterija za dodjelu međunarodnog Certifikata povoljnog poslovnog okruženja (BFC certifikat), čime je još 2015. g. bio među prvim hrvatskim gradovima s povoljnim poslovnim okruženjem, točnije tek treći grad u Hrvatskoj sa navedenim certifikatom. Certifikat je dodatni motiv za napredak i stvaranje što boljih uvjeta za poslovanje gospodarstvenika i privlačenje investitora te pozitivan primjer drugim jedinicama lokalne samouprave. Ugovor o certificiranju se potpisuje s Centrom za lokalni ekonomski razvoj (CLER-om). Crikvenica je krajem 2019. godine započela postupak recertifikacije, a projekt je nastavljen i u 2020. godini. Na evaluacijskom posjetu zaključeno je da je Crikvenica uspješno ispunila sve kriterije za recertifikaciju te očekujemo pozitivne rezultate projekta do kraja 2020. godine.

  2. „Radost“ za radost – provedba projekta započela je u studenom 2018. g., a traje do svibnja 2021. godine. Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partner je Dječji vrtić „Radost“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 4.953.456,36 kn, što je i ukupna vrijednost projekta. Projekt je usmjeren na unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizacijom smjenskog i popodnevnog boravka djece u vrtiću, edukaciju djelatnika te nabavu opreme. 2020. godine tiskana je i istoimena projektna brošura. 

  3. Znanje za sve III – Projekt se provodi od 2017. do 2021. godine, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 2.772.470,16 kn. Ukupna vrijednost projekta je 3.261.729,60 kn. Projekt je usmjeren na osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ V. Nazora i OŠ Z. Cara u Crikvenici. Učenici dobivaju potporu educiranih pomoćnika u nastavi. 

  4. Energetska obnova OŠ Zvonka Cara u Crikvenici – projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u iznosu od 2.180.492,20 kn i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 2.319.247,60 kuna, a ukupna vrijednost projekta je 7.237.737,40 kn. OŠ Zvonka Cara smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju fasade. Na zgradi OŠ Zvonka Cara planira se provesti mjera povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na vanjske zidove te će se fasaderski radovi izvoditi na sve četiri fasade. Rekonstrukcijom objekta za potrebe škole pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka djece te smanjenju troškova poslovanja.

  5. Izgradnja i opremanje tržnice u Jadranovu – projekt je započeo u 2020. g., a završava 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 870.812,50 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima LAG-a Vinodol u iznosu od 241.065,00 kn. Budući da u Jadranovu, mjestu koje broji 1224 stanovnika, nema tržnice za opskrbu stanovništva, niti sve većeg broja turista, kao ni mogućnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda OPG-ova s područja koje obuhvaća LAG „Vinodol“, Grad Crikvenica će u sklopu ovoga projekta izgraditi i opremiti tržnicu koja će predstavljati mjesto za prodaju poljoprivrednih proizvoda, ali i okupljanje. Tržnica će biti izgrađena na površini od 270 m2 te će biti opremljeno 204 m2 korisne površine prostora tržnice.

  6. Uređenje edukativnih staza u Jadranovu – projekt je započeo 2020. g., a završava 2022. g. Ukupna vrijednost projekta, u cijelosti financirana bespovratnim sredstvima LAGUR-a Tunera, je 976.900,00 kn. Zahvat predviđa krajobrazno uređenje edukativnih staza od uvale Trstena, preko uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće u Jadranovu, te uz obalu poluotoka Rtca. Edukativne staze imaju ukupnu dužinu od 787 m. Edukativna staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca većinom prateći postojeći utabani put, imat će naglasak na prirodnim obilježjima prostora (stjenovita obala, prirodna vegetacija) i doživljajnoj komponenti (uživanje u pogledu na more i otok Krk, osluškivanja šuma valova, meditacija), ali će omogućiti i lakši pristup ribičima kojima je vanjska strana poluotoka pogodna za ribarenje, kao i kupačima koji vole osamu. Pritom će se edukativne staze označiti info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih povijesno važnih lokaliteta, a koji će naglasiti prirodne i kulturne potencijale prostora.

  7. Rekonstrukcija i uređenje Gundulićeve ulice i Ulice Pavla Radića u Crikvenici – projekt je započeo u 2020. g. i završava u 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 6.275.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 700.000,00 kn. Provedbom projekta otklonit će se dugoročne teškoće vezane uz nekontrolirano otjecanje oborinskih voda, otežani pješački i automobilski promet te zastarjelu infrastrukturu. Također, izgradnja potpornog zida u Vinodolskoj ulici, koji će ujedno biti parapetni zid u Gundulićevoj ulici, uvelike će pridonijeti sigurnosti prometovanja kako za pješake, tako i za vozače.

  8. Izgradnja javno-sportske građevine Boćalište Gornji kraj – Ladvić – projekt je započeo 2018. g., a završava 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 17.433.543,24 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 300.000,00 kn. Izgradnjom boćališta Gornji kraj – Ladvić na površini od gotovo 1400 kvadratnih metara stanovnici i sportski klubovi istočnoga dijela Crikvenice dobit će kvalitetan prostor za treninge, sportska natjecanja i okupljanja. Građevina će se sastojati od suterena, prizemlja i prvog kata. Glavni dio prostora zauzimat će upravo boćalište, no prostor će imati i dodatne poslovne sadržaje te poslovni prostor za rad Mjesnog odbora Crikvenica – istok. U sklopu projekta bit će uređen i okoliš objekta. Gornji kraj izgradnjom boćališta dobiva mjesto za okupljanje, bavljenje sportom i rekreacijom. Bit će to svojevrsni središnji trg toga dijela Crikvenice.

  9. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – projekt je započeo 2018. g., a završava 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 1.837.773,25 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 1.562.107,26 kn. Projektom se nabavlja 7.199 spremnika za otpad kako bi se potaklo odvojeno prikupljanje otpada, smanjile količine miješanog komunalnog otpada te povećao udio odvojeno prikupljenog otpada do 2022. godine. 

  10. Školska shema – nacionalni projekt Ministarstva poljoprivrede kojim se financira zdrava prehrana u školama. Učenicima je osigurana redovita konzumacija voća i povrća. U tijeku je projekt za školsku godinu 2020./21. Ukupni iznos prava na potporu za voće i povrće po učeniku u školskoj godini 2020./21. iznosi 24.667,65 kn.
Top