Završeni projekti - za poduzetnike
 1. Otpad uredi, kune uštedi – projekt provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sufinanciran iz Kohezijskog fonda EU iznosom od 500.000,00 kn, a ukupna vrijednost projekta je 649.570,00 kn. Projekt je započeo 2018. g., a završio 2019. g. Projektom je provedena opsežna edukativno-informativna kampanja na temu održivog gospodarenja otpadom namijenjena svim građanima i gostima Grada Crikvenice. Projekt je obuhvaćao brojne edukativne i zabavne aktivnosti namijenjene svim uzrastima – eko-akcije, radionice, predstave, foto natječaj, javne tribine... sve s ciljem da povećamo udio odvojeno prikupljenog otpada i čuvamo naš okoliš.

 2. Dvorište sreće – uređenje dvorišta Dječjeg vrtića „Radost“ i projektna dokumentacija za područni vrtić u Dramlju – projekt je započeo 2018. g., a završio 2019. g. Ukupna vrijednost projekta je 2.099.625,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije u iznosu od 424.950,00 kn. Provedbom projekta uređeno je dvorište matičnog objekta Dječjeg vrtića „Radost“ te izrađena projektna dokumentacija za dogradnju Područnog vrtića u Dramlju.

 3. I-Archeo.S – projekt je sufinanciran iz EU programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.u iznosu od 128.073,75 eura. Započeo je 2018. g., a završio 2019. g. Projektom je uspostavljena suradnja među gradovima partnerima kako bi se valorizirala kulturna i prirodna baština izvan glavne turističke sezone. Osmišljen je novi turistički itinerar koji je ponudio nove turističke sadržaje izvan glavne turističke sezone i ostvarena suradnja između lokalnih dionika u turizmu. Kulturna i prirodna baština te turistička ponuda Rivijere Crikvenice u sklopu projekta promovirana je na područjima drugih partnera – talijanskih gradova Barija i Ancone te regije Abruzzo i hrvatskih gradova Poreča i Pazina.

 4. Prehrana za djecu u osnovnim školama – u suradnji sa zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurana je školska prehrana za djecu slabijeg imovinskog stanja. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Zaklade u iznosu od 25.987,50 kn.

 5. Izgradnja školske sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici – projekt je započeo 2017. g. i završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 14.058.269,38 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova sufinanciralo je projekt u iznosu od 2.000.000 kn. Provedbom projekta izgrađena je školska sportska dvorana u sklopu OŠ Zvonka Cara čime su se poboljšali materijalni uvjeti, povećao pedagoški standard te poboljšala kvaliteta nastave tjelesnog odgoja u OŠ Zvonka Cara.

 6. Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara – izrada studije izvedivosti te analize troškova i koristi za projekt „Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici“. Projekt je započeo i završio u 2015. g. Ukupna vrijednost projekta je 25.000,00 kn; u cijelosti je financiran sredstvima Primorsko-goranske županije. Provedbom projekta izrađena je Studija izvedivosti te Analiza troškova i koristi za izgradnju sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici. 

 7. Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Radost“ u Crikvenici – projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.084.538,08 kn i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.079.835 kn. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 5.979.833,52 kn. Realizirana vrijednost projekta je 3.829.003,45 kuna od kojih je 942.085,10 kuna financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 1.021.764,90 kuna sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU . Projekt je započeo 2016. g., a završio 2019. g. Provedbom projekta postignuta je ušteda energije i smanjenje troškova energenata u matičnoj zgradi Dječjeg vrtića „Radost“ u Crikvenici. Radovi uključuju ugradnju energetski učinkovite stolarije, obnovljeno krovište te novu fasadu.

 8. Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici – Ugovorena vrijednost projekta u iznosu od 10.765.140,03 kn je sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3.000.428,47 kn i 3.879.093,28 kn iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 5.535.585,49 kuna, od kojih je 1.600.276,06 kn sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i 1.967.654,72 kn sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Osnovna škola Vladimira Nazora je smještena u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavao zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. S obzirom na namjenu građevine bilo je potrebno je izvršiti rekonstrukciju fasade, zamjenu stolarije i kosog krova. Svrha projekta bila je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti, što je izravno utjecalo na kvalitetu boravka učenika i nastavnog osoblja u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

 9. Izrada Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom – na temelju analize sadašnjeg stupnja razvoja turizma i aktualnih trendova Grad Crikvenica prepoznao je potrebu za izradom „Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom“ kao učinkovitog oruđa za ostvarenje održivog razvoja turizma kao osnove za planiranje budućeg razvoja i otklanjanje negativnih učinaka prekomjernog razvoja turizma uslijed izgradnje velikog broja smještajnih kapaciteta, kuća za odmor i stambenih objekata u funkciji turizma.To uključuje i izračun turističkog prihvatnog kapaciteta kao podloge za planiranje turističkog razvoja i akcijskog plana koji bi trebao osigurati njegovo učinkovito provođenje. Studija je dala nužnu argumentaciju za drugačije promišljanje o turističkom razvoju grada Crikvenice, ponajprije temeljenog na principima održivog razvoja. Izrada studije započela je 2019. godine, a završila 2020. Ukupna vrijednost projekta je 62.500,00 kn, a Ministarstvo turizma ga je sufinanciralo bespovratnim iznosom od 50.000,00 kn.

 10. Uređenje plaže Jadranovo Centar (Grabrova), I. faza – provedba projekta započela je 2019. godine, a I. faza uređenja dovršena je 2020. godine. Projekt je sufinanciran iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture Ministarstva turizma u iznosu od 640.000,00 kn. Prva faza projekta vrijedna je 7.535.701,00 kn, a ukupna vrijednost projekta je 14.719.200,44 kn. U 2020. g. započeta je II. faza uređenja plaže. Oko 250 m plaže Jadranovo Centar (Grabrova) projektom će dobiti novi izgled i nove sadržaje, čime će se unaprijediti turistička ponuda u Jadranovu, koje svake godine bilježi sve veći broj noćenja. Projekt će stvoriti novi, prijeko potrebni plažni prostor, ali i formirati ugodan prostor za manifestacije i druženja uz samo more.

 11. Prehrana za djecu u osnovnim školama – u suradnji sa zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurana je školska prehrana za djecu slabijeg imovinskog stanja (kontinuirani projekt).

 12. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko-turističke namjene Nazor-Antić – projekt je započeo i završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 210.000 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva graditeljstva u iznosu od 25.000,00 kn. 

 13. Nabava knjižne građe za Gradsku knjižnicu Crikvenica – projekt je započeo 2017. g., a završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 215.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 80.000,00 kn.

 14. Kreativni penzići – Grad Crikvenica bio je partner Udruzi za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u ovome projektu. Projekt je započeo i završio 2017. g., a u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 80.000,00 kn. Brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim aktivnostima namijenjenima osobama starije dobi s područja grada Crikvenice i Vinodolske općine povećana je kvaliteta života i smanjen rizik od socijalne isključenosti.

 15. I. faza kanalizacije sanitarnih otpadnih voda Jadranovo – projekt je započeo 2015. g., a završio 2017. g. Ukupna vrijednost projekta je 7.643.875,00 kn, a sufinanciran je sredstvima iz Kohezijskog fonda EU – OP Zaštita okoliša: 5.125.877,00 kn, Hrvatskih voda: 301.579,00 kn, te TD-a Murvica d. o. o. 301.579,00 kn. Provedbom projekta dovršena je 1. faza kanalizacije sanitarnih otpadnih voda Jadranovo.

 16. Znanje za sve II – ukupna vrijednost projekta je 135.968,74 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 114.226,06 kn. Projekt je počeo 2016. g., a završio 2017. g. Stručnom edukacijom i zapošljavanjem pomoćnika u nastavi u crikveničkim osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara pružena je stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju. Pomoćnici u nastavi pomažu učenicima u svakodnevnim školskim aktivnostima.

 17. Izgradnja spomenika braniteljima iz Domovinskog rata – ukupna vrijednost projekta bila je 258.750,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva branitelja u iznosu od 100.000,00 kn. Projekt je započeo 2016. g., a završio 2017. g. 

 18. Vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj – projekt je započeo 2015. g., a završio 2016. g. Ukupna vrijednost projekta bila je 10.490.833,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda EU – OP Zaštita okoliša: 5.441.640,00 kn, Hrvatskih voda: 2.111.760,00 kn, KTD-a Vodovod Žrnovnica: 339.266,00 kn. Provedbom projekta realizirana je vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj.

 19. Izvedba sanacije stijenskog pokosa u Havišću, naselje Jadranovo – projekt je započeo i završio 2016. g. Ukupna vrijednost projekta je 786.011,09 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 80.000,00 kn. Provedbom projekta saniran je stijenski pokos u Havišću u Jadranovu.

 20. Sanacija štete na plažama na području Grada Crikvenice nakon nevremena 2016. g. - Ukupna vrijednost projekta je 237.864,63 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 113.753,80 kn te ostalih izvora u iznosu od 74.300,00 kn. Provedbom projekta sanirana je šteta na crikveničkim plažama nastala nakon nevremena.

 21. Sanacija štete na plažama na području Grada Crikvenice nakon nevremena 2016. g. - Ukupna vrijednost projekta je 379.453,80 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 80.000,00 kn. Provedbom projekta sanirana je šteta na crikveničkim plažama nastala nakon nevremena.

 22. Uređenje i opremanje Gradske knjižnice Crikvenica – projekt „Stara škola“ – projekt je započeo 2014. g., a završio 2017. g. Ukupna vrijednost projekta je 25.148.731 kn, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 3.600.000,00 kn. Provedbom projekta uređen je i opremljen novi prostor Gradske knjižnice Crikvenica u „Staroj školi“ na adresi Vinodolska 1, Crikvenica.

 23. Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce i Jadranovo – I. faza projekta je započela 2014. g. i završila 2016. g. Ukupna vrijednost projekta je 22.202.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 10.818,000,00 kn, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 1.145.520,00 kn, KTD-a Vodovod Žrnovnica u iznosu od 254.535,00 kn, i KTD-a Murvica d. o. o. u iznosu od 509.145,00 kn. U sklopu projekta pripemljena je tehnička i projektna dokumentacija, četiri studije izvedivosti, četiri zahtjeva za procjenom izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, četiri aplikacijska paketa te četiri seta dokumentacije za javnu nabavu.

 24. Znanje za sve – projekt je započeo 2015. g., a završio 2016. g. Ukuzpna vrijednost projekta je 241.304,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 217.173,60 kn. Stručnom edukacijom i zapošljavanjem pomoćnika u nastavi u crikveničkim osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara pruža se stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju. Pomoćnici u nastavi pomažu učenicima u svakodnevnim školskim aktivnostima.

 25. Uređenje pomorskog dobra – Havišće – ukupna vrijednost projekta je 200.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 100.000 kn. Započeo je i završio 2015. g. Provedbom projekta uređeno je područje pomorskog dobra – plaža Havišće u Jadranovu.

 26. EKOmunalno redarstvo – projekt je započeo i završio 2015. g. Ukupna vrijednost projekta je 75.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 30.000,00 kn. Projektom je nabavljeno pet električnih bicikala za komunalne redare Grada Crikvenice. Korištenjem električnih bicikala umjesto automobila ostvaruje se smanjenje potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te očuvanje okoliša.

 27. Program poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Free internet Crikvenica – projekt je započeo i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 96.257,50 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma iz programa HOTSPOT CROATIA u iznosu od 40.840,00 kn. Projektom su uspostavljene nove točke slobodnog pristupa internetu da bi se povećala internetska povezanost na području grada Crikvenice.

 28. Škrinjica kulturnog blaga – projekt je započeo i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 259.349,81 kn. Sufinanciran je iz EU programa „Europa za građane“ u iznosu od 185.000,00 kn. Projekt je proveden s ciljem promocije kulturne baštine grada Crikvenice i slovenskoga grada prijatelja Kidričeva kroz nastupe i gostovanja kulturno-umjetničkih društava, okrugle stolove na temu povijesno-kulturne baštine, škole glagoljice i dr.

 29. Mladi u zajednici bez barijera – projekt je započeo 2013. i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 161.266,46 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz EU programa „Mladi na djelu“ u iznosu od 135.266,46 kn. Grad Crikvenica bio je u ovome projektu partner Gradu Opatiji te slovenskim općinama Kidričevo i Ajdovščini. Provedbom projekta educirane su 24 mlade osobe do 30 godina te osam predstavnika javnog sektora iz Crikvenice, Opatije, Kidričeva i Ajdovščine. Sudionici su pohađali četiri edukativna modula te je tiskan priručnik o strukturiranom dijalogu za mlade. Izrađeni su i lokalni proračuni za mlade u elektroničkom obliku, a mladi su na završnom događanju u sklopu projekta prezentirali zajednički Manifest u kojemu su objedinili svoje prijedloge za poboljšanje kvalitete života mladih. Projekt je dobio priznanje Baltazar za 2013. godinu, koje je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila projektu za uspješnu implementaciju učenja.

 30. Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Područnog vrtića i Područne škole Jadranovo – projekt je započeo 2013. g. i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 6.960.095,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 2.562.500,00 kn. Projektom je realizirana rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Područnog vrtića i škole u Jadranovu. 
Top