Javna nabava
Kategorija:
Nekategorizirano

JAVNA NABAVA

Javna nabava – aktualno

Javna nabava – arhiva

Kompletna arhiva Javne nabave (2021-2010)


Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22):

Grad Crikvenica kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (gradonačenik i zamjenica gradonačelnika) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.


Grad Crikvenica objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (jednostavna nabava). Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,  85/15 i 69/22), te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017 i 144/20). Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17 i 144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (www.eojn.hr) , gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici “Pregled objavljenih registara ugovora”, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „GRAD CRIKVENICA“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Grad Crikvenica objavljuje i na ovom mjestu:

Ažuriranje: rujan 2023.

 

Otvorena prethodna savjetovanja

Završeno prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – završeno

Detaljni PLAN NABAVE potražite OVDJE

JEDNOSTAVNA NABAVA

Jednostavna nabava – arhiva

Kompletna arhiva Jednostavne nabave (2020-2014)


Skip to content