Javni poziv maturantima – Pomoć u pripremi mature
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica aktivno razvija nove programe i projekte u želji da postane grad u kojem su mlade osobe afirmirane, osnažene i povezane.

Ove godine Grad Crikvenica u suradnji s portalom Educirajme.com za maturante s područja Grada Crikvenice (neovisno o tome koju školu pohađaju) osigurava besplatnu pomoć u učenjupripremu za maturu. Tržišna/redovna vrijednost, u slučaju da maturant sam plaća pristup aplikaciji, iznosi 212,36 eura.

Pripreme maturanata osiguravaju se kroz aplikaciju E-priprema za državnu maturu. Navedenu aplikaciju do sada je koristilo više od 25 000 maturanata s područja cijele Hrvatske. Aplikacija E-pripreme nudi mogućnost:

  • interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita)
  • interaktivne osobne statistike koja nudi prikaz osobnog napretka kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita
  • uspoređivanja rezultata s ostalim korisnicima aplikacije
  • međusobnog slanja poruka motivirajućeg sadržaja
  • roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta.

Način prijave:

na mail adresu: info@crikvenica.hr  poslati ispunjeni Obrazac

Pristup aplikaciji bit će omogućen u najkraćem mogućem roku, a sve potrebne informacije za pristup prijavitelji će dobiti na svoj mail.

Prijave se zaprimaju zaključno s danom 31. kolovoza 2023. godine.

Želimo puno sreće svim našim maturantima i nadamo se da će im i ovaj model učenja pomoći u pripremi za maturu.

PRIVITAK:

Skip to content