Grad Crikvenica

Adresa: Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Tel: +385 (0)51 455 400
Fax: +385 (0)51 242 009
E-mail: info@crikvenica.hr
OIB: 81687755716
IBAN: HR2724020061805300007 – Erste Banka

Primanje stranaka

Ponedjeljak, srijeda i petak: 08:30 – 11:00 i 12:00 – 15:00 sati
Utorak: 12:00 – 15:00 sati
Četvrtak: – stranke se ne primaju
Dnevni odmor: 11:00 – 11:30 sati
Primanje kod gradonačelnika: u pravilu srijedom

ImeRadno mjestoTelefonE-mail
Damir Rukavina, dipl. ing. el.Gradonačelnik455 404damir.rukavina@crikvenica.hr
Ivona Matošić Gašparović, mag. iur.Zamjenica gradonačelnika455 404ivona.matosic@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

Ime i prezimeRadno mjestoTelefonE-mail
Jasminka Citković, dipl. iur.Pročelnica Upravnog odjela455 481jasminka.citkovic@crikvenica.hr
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNU NABAVU
Martina Tomašić Smoljan, dipl. oec.Voditeljica Odsjeka455 407martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Dubravka Mijalić, prof.Viša savjetnica za odgoj, obrazovanje i sport455 413dubravka.mijalic@crikvenica.hr
Ivana CarStručna referentica za socijalnu skrb, zdravstvo i kulturu455 483ivana.car@crikvenica.hr
ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, ODNOSE S JAVNOŠĆU I OPĆE POSLOVE
Silvia Crnić, univ. spec. oec.Voditeljica odsjeka455 403silvia.crnic@crikvenica.hr
    
Sara Kolak Štula, mag. iur.Viša stručna suradnica za opće i kadrovske poslove455 405sara.kolak@crikvenica.hr
Anja Baričević Biuk, mag. oecViša administrativna referentica – tajnica455 404anja.baricevic.biuk@crikvenica.hr
Dubravka PoborStručna referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća i kolegij Gradonačelnika455 412dubravka.pobor@crikvenica.hr
Marija LončarićStručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu455 430marija.loncaric@crikvenica.hr
Lana ObradovićStručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu455 430lana.obradovic@crikvenica.hr
    
Mišel OrlandiniDomar455 427misel.orlandini@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ime i prezimeRadno mjestoTelefonE-mail
mr.sc. Jasna Perhat, dipl.oec.Pročelnica Upravnog odjela455 421jasna.perhat@crikvenica.hr
ODSJEK ZA FINANCIJE
Tatjana Čop, dipl. oec.Viša savjetnica za računovodstvene poslove455 428tatjana.cop@crikvenica.hr
mr. sc. Damir GašparovićViši savjetnik za računovodstvene poslove455 406damir@crikvenica.hr
Margareta Goić Beretin, univ.spec.oecViši stručni suradnik za računovodstvene poslove455-429margareta.goic.beretin@crikvenica.hr
Mirjana Pobor, dipl.oec.Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračuna455 421mirjana.pobor@crikvenica.hr
Iris Vujić Sudar, mag. oec.Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove455 421iris.vujic@crikvenica.hr
Natali Manestar-Car, dipl. oec.Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračuna455-423natali.manestar.car@crikvenica.hr
Jadranka NaglićRačunovodstvena referentica za analitiku kupaca455 424jadranka.naglic@crikvenica.hr
Sanja Mikuličić JudRačunovodstvena referentica za analitiku dobavljača i imovine455 426sanja.mikulicic.jud@crikvenica.hr
Nina TusRačunovodstvena referentica za obračun plaća i naknada, blagajne i platnog prometa455 425nina.tus@crikvenica.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PROJEKTE
mr.sc. Snježana Sikirić, dipl.oec.Voditeljica Odsjeka455 408snjezana.sikiric@crikvenica.hr
Denisse Mandekić, univ. spec. oec.Viša savjetnica za gospodarstvo, turizam i projekte455 409denisse.mandekic@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ime i prezimeRadno mjestoTelefonE-mail
Mario Zubčić struč. spec. ing. aedif.Pročelnik Upravnog odjela455 464mario.zubcic@crikvenica.hr
Mira Katuša Šimić, dipl.ing.građ.Viša stručna suradnica za održavanje i investicije455 410mira.simic@crikvenica.hr
Željko Pavlović, ing.Viši referent za investicije i održavanje455 446zeljko.pavlovic@crikvenica.hr
Anamaria Murn, ing.Viša stručna suradnica za održavanje  i investicije455 444anamaria.murn@crikvenica.hr
ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV
Marinela Krešić Ljubanović, dipl. iurVoditeljica odsjeka455 463marinela.kresic.ljubanovic@crikvenica.hr
Zoran Brozičević, dipl.iur.Viši stručni suradnik za pravne poslove455 448zoran.brozicevic@crikvenica.hr
Marijan Filipović, iur.Viši upravni referent za komunalni i geoinformacijski sustav455 461marijan.filipovic@crikvenica.hr
Željka ŠargačStručna referentica za zajedničku komunalnu potrošnju455 443zeljka.sargac@crikvenica.hr
Ljiljana GrubišićStručna referentica za komunalnu naknadu455 484ljiljana.grubisic@crikvenica.hr
PODODSJEK ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO
Alen Plukavec, ing.Voditelj pododsjeka455 465alen.plukavec@crikvenica.hr
Ratko ĐenešReferent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora455 469ratko.denes@crikvenica.hr
Eduard KalanjReferent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora455 468edi.kalanj@crikvenica.hr
Kristijan DomijanReferent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora455 469kristijan.domijan@crikvenica.hr
Marko CarReferent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora455-469marko.car@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Ime i prezimeRadno mjestoTelefonE-mail
Vjekoslava Glavan, d.i.a.Pročelnica Upravnog odjela455 470vjekica.glavan@crikvenica.hr
ODSJEK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Karlo Pavlić, dipl.ing.Viši savjetnik za prostorno uređenje i investicije455 441karlo.pavlic@crikvenica.hr
Ana Dejanović, mag. ing. aedif.Viša stručna suradnica za razvoj455 449ana.dejanovic@crikvenica.hr
ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Silvio Ratković, dipl. iur.Voditelj Odsjeka455 466silvio.ratkovic@crikvenica.hr
Tatjana Jerčinović, dipl. iur.Viša savjetnica za imovinsko pravna pitanja455 442tatjana.jercinovic@crikvenica.hr
Zoran Prpić, struc.spec.inf.Viši stručni suradnik za imovinu455 467zoran.prpic@crikvenica.hr

• Preuzmi sve kontakte Grada Crikvenice u Excel (.xls) formatu