Grad Crikvenica

Adresa: Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Tel: +385 (0)51 455 400
Fax: +385 (0)51 242 009
E-mail: info@crikvenica.hr
OIB: 81687755716
IBAN: HR2724020061805300007 – Erste Banka

Primanje stranaka

Ponedjeljak, srijeda i petak: 08:30 – 11:00 i 12:00 – 15:00 sati
Utorak: 12:00 – 15:00 sati
Četvrtak: – stranke se ne primaju
Dnevni odmor: 11:00 – 11:30 sati
Primanje kod gradonačelnika: u pravilu srijedom

Ime Radno mjesto Telefon E-mail
Damir Rukavina, dipl. ing. el. Gradonačelnik 455 404 damir.rukavina@crikvenica.hr
Ivona Matošić Gašparović, mag. iur. Zamjenica gradonačelnika 455 404 ivona.matosic@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Jasminka Citković, dipl. iur. Pročelnica Upravnog odjela 455 481 jasminka.citkovic@crikvenica.hr
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNU NABAVU
Martina Tomašić Smoljan, dipl. oec. Voditeljica Odsjeka 455 407 martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Dubravka Mijalić, prof. Viša savjetnica za odgoj, obrazovanje i sport 455 413 dubravka.mijalic@crikvenica.hr
Ines Švrljuga, oec. Viša referentica za javnu nabavu i socijalnu skrb 455 407 ines.svrljuga@crikvenica.hr
Ivana Car Stručna referentica za socijalnu skrb, zdravstvo i kulturu 455 483 ivana.car@crikvenica.hr
ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, ODNOSE S JAVNOŠĆU I OPĆE POSLOVE
Silvia Crnić, univ. spec. oec. Voditeljica odsjeka 455 403 silvia.crnic@crikvenica.hr
Sara Kolak Štula, mag. iur. Viša savjetnica za pripremu sjednica Gradskog vijeća, opće i kadrovske poslove 455 405 sara.kolak@crikvenica.hr
Anja Baričević Biuk, mag. oec Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol 455 414 anja.baricevic.biuk@crikvenica.hr
Iva Gazilj, spec. publ. admin. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol 455 404 iva.gazilj@crikvenica.hr
Dubravka Pobor Stručna referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća i kolegij Gradonačelnika 455 412 dubravka.pobor@crikvenica.hr
Marija Lončarić Stručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu 455 430 marija.loncaric@crikvenica.hr
Lana Obradović Stručna referentica za uredsko poslovanje i arhivu 455 430 lana.obradovic@crikvenica.hr
Mišel Orlandini Domar 455 427 misel.orlandini@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
mr.sc. Jasna Perhat, dipl.oec. Pročelnica Upravnog odjela 455 421 jasna.perhat@crikvenica.hr
ODSJEK ZA FINANCIJE PRORAČUNA
Natali Manestar-Car, dipl. oec. Voditeljica Odsjeka 455-423 natali.manestar.car@crikvenica.hr
Maja Poštić, mag. oec. Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračuna 455-422 maja.postic@crikvenica.hr
Jadranka Naglić Računovodstvena referentica za analitiku kupaca 455 424 jadranka.naglic@crikvenica.hr
Ivana Jurinčić, mag. oec. Računovodstvena referentica za analitiku kupaca, obračun plaća, i drugih dohodaka proračunskih korisnika 455 424 ivana.jurincic@crikvenica.hr
Sanja Mikuličić Jud Računovodstvena referentica za analitiku kupaca, obračun plaća, i drugih dohodaka proračunskih korisnika 455 426 sanja.mikulicic.jud@crikvenica.hr
Nina Tus Računovodstvena referentica za obračun plaća i naknada, blagajne i platnog prometa 455 425 nina.tus@crikvenica.hr
ODSJEK ZA FINANCIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Tatjana Čop, dipl. oec. Viša savjetnica za računovodstvene poslove 455 428 tatjana.cop@crikvenica.hr
Margareta Goić Beretin, univ.spec.oec Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračunskih korisnika 455-429 margareta.goic.beretin@crikvenica.hr
Iris Vujić Sudar, mag. oec. Viša savjetnica za računovodstvene poslove proračunskih korisnika 455 421 iris.vujic@crikvenica.hr
mr. sc. Damir Gašparović Viši savjetnik za poslove proračunskih korisnika 455 406 damir@crikvenica.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PROJEKTE
mr.sc. Snježana Sikirić, dipl.oec. Voditeljica Odsjeka 455 408 snjezana.sikiric@crikvenica.hr
Denisse Mandekić, univ. spec. oec. Viša savjetnica za gospodarstvo, turizam i projekte 455 409 denisse.mandekic@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Mario Zubčić struč. spec. ing. aedif. Pročelnik Upravnog odjela 455 464 mario.zubcic@crikvenica.hr
Mira Katuša Šimić, dipl.ing.građ. Viša stručna suradnica za održavanje i investicije 455 410 mira.simic@crikvenica.hr
Željko Pavlović, ing. Viši referent za investicije i održavanje 455 446 zeljko.pavlovic@crikvenica.hr
Anamaria Murn Pavlić, mag.ing.aedif. Viša stručna suradnica za održavanje i investicije 455 444 anamaria.murn@crikvenica.hr
ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV
Zoran Brozičević, dipl.iur. Viši stručni suradnik za pravne poslove 455 448 zoran.brozicevic@crikvenica.hr
Marijan Filipović, bacc. admin. publ. Viši upravni referent za komunalni i geoinformacijski sustav 455 461 marijan.filipovic@crikvenica.hr
Željka Šargač Stručna referentica za zajedničku komunalnu potrošnju 455 443 zeljka.sargac@crikvenica.hr
Ljiljana Grubišić Stručna referentica za komunalnu naknadu 455 484 ljiljana.grubisic@crikvenica.hr
PODODSJEK ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO
Alen Plukavec, ing. Voditelj pododsjeka 455 465 alen.plukavec@crikvenica.hr
Ratko Đeneš Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 469 ratko.denes@crikvenica.hr
Eduard Kalanj Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 468 edi.kalanj@crikvenica.hr
Antonia Stojanov Referent – komunalni/prometni redar – tajnik mjesnog odbora 455 469 antonia.stojanov@crikvenica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Vjekoslava Glavan, d.i.a. Pročelnica Upravnog odjela 455 470 vjekoslava.glavan@crikvenica.hr
ODSJEK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Karlo Pavlić, dipl.ing. Voditelj odsjeka za razvoj i investicije 455 441 karlo.pavlic@crikvenica.hr
Ana Dejanović, mag. ing. aedif. Viša stručna suradnica za razvoj 455 449 ana.dejanovic@crikvenica.hr
ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Marinela Krešić Ljubanović. dipl. iur. Voditeljica odsjeka 455 466 marinela.kresic.ljubanovic@crikvenica.hr
Tatjana Jerčinović, dipl. iur. Viša savjetnica za imovinsko pravna pitanja 455 442 tatjana.jercinovic@crikvenica.hr
Zoran Prpić, struc.spec.inf. Viši stručni suradnik za imovinu 455 467 zoran.prpic@crikvenica.hr