Mjere za poticanje razvoja poduzetništva
Kategorija:
Nekategorizirano

Paketi mjera koji se mogu koristiti poduzetnici/ice koji posluju i imaju sjedište na području Grada Crikvenice, te poduzetnici/ice koji ulažu na području Grada Crikvenice, bez obzira na sjedište poduzetnika, a od gospodarskog su interesa za Grad Crikvenicu.

Skip to content