Mjesni odbori
Kategorija:
Nekategorizirano

Adresa: Preradovićeva 1, Crikvenica
Predsjednik: Marko Vukelić
Tajnik: Eduard Kalanj - 091 1241 449 - edi.kalanj@crikvenica.hr
Članovi: Gordan Raguž, Dario Car, Tefik Dalipi, Lucija Blašković, Marko Vukelić, Igor Ivančić, Snežana Sikirić

19. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Zapad, Crikvenica Centar, Dramalj te Selce.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu

samoupravu Jasminka Citković, otvorila sjednicu, izabrani i prisutni članovi Vijeća Mjesnih odbora položili su prisege i

usvojili dnevni red te je proveden postupak izbora predsjednika redom svih odbora.

Za članove VMO Crikvenica Centar izabrani su: Vesna Car Samsa – stavila mandat u mirovanje, a zamjenjuje je Gordan Raguž, Dario Car, Tefik Dalipi, Lucija Blašković, Marko Vukelić, Igor Ivančić, te Snežana Sikirić.

Prijedlog za predsjednika bio je Dario Car sa 3 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN. Sjednici Vijeća prisustvovalo je 5 izabranih članova, međutim, Vijeće na kraju nije konstituirano te će se sljedeća konstituirajuća sjednica zakazati u propisanom roku.

27. srpnja 2023, godine s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj upravi Grada Crikvenice održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica – centar sazvana treći puta.

Sukladno Poslovniku Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar, konstituirajuću sjednicu vodila je Snežana Sikirić,

koja je kao predsjedavajuća dala prijedlog za izbor predsjednika VMO Crikvenica – centar i to Marka Vukelića.

Prijedlog je podržan od strane Igora Ivančića i Gordana Raguža. 

Za predsjednika Vijeća predložen je bio i Dario Car od strane Lucije Blašković. Prijedlog su podržali Tefik Dalipi i Dario Car.

Većinom od 4 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANA izabran je predsjednik Vijeća mjesnog odbora Crikvenica – centar – MARKO VUKELIĆ,

pa potrebe za pristupanje glasovanju za drugog predloženog kandidata nije ni bilo.

Četiri izabrana člana Vijeća podržali su pisani prijedlog i s 4 glasa ZA, 0 glasova PROTIV te 0 glasova SUZDRŽANA za potpredsjednika Vijeća izabrali Gordana Raguža.


Dokumenti za preuzimanje:


Zapisnici sa sjednica:

Adresa: Preradovićeva 1, Crikvenica
Predsjednik: Ratko Đeneš - ratko.denes@crikvenica.hr
Potpredsjednica: Lucija Tomić
Tajnik: Ratko Đeneš - 091 2424 506 - ratko.denes@crikvenica.hr
Članovi: Milan Smojver, Ratko Đeneš, Lucija Tomić, Đurđica Udovičić, Bernard Vukoja, Danijel Đeneš, Anja Brkljača.

Dana 05. srpnja 2023. godine umjesto članice Vijeća mjesnog odbora Crikvenica – istok Marijane Butorac, a temeljem dostavljene ostavke, mandat je započeo Milan Smojver.

19. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Zapad, Crikvenica Centar, Dramalj te Selce.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu

samoupravu Jasminka Citković, otvorila sjednicu, izabrani i prisutni članovi Vijeća Mjesnih odbora položili su prisege i

usvojili dnevni red te je proveden postupak izbora predsjednika redom svih odbora.

Izabrani članovi VMO Crikvenica Istok su: Marijana Butorac, Ratko Đeneš, Lucija Tomić, Đurđica Udovičić, Bernard Vukoja, Danijel Đeneš i Anja Brkljača. Za predsjednika je izabran Ratko Đeneš – 4 glasa ZA, 0 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRŽAN. Za Potpredsjednicu je sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN izabrana Lucija Tomić. Sjednici je bilo prisutno 6 izabranih članova.

Dokumenti za preuzimanje:

Adresa: Trg Duga 1, Crikvenica
Predsjednik: Branko Kleković - branko.klekovic@gmail.com
Potpredsjednik: Igor Frković
Tajnik: Alen Plukavec – 091 1241 453 - alen.plukavec@crikvenica.hr
Članovi: Milorad Barac, Dino Pavelić, Nino Tus, Branko Kleković, Igor Frković, Estera Brnjac, Dražen Pauković.

19. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Zapad, Crikvenica Centar, Dramalj te Selce.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković, otvorila sjednicu, izabrani i prisutni članovi Vijeća Mjesnih odbora položili su prisege i usvojili dnevni red te je proveden postupak izbora predsjednika redom svih odbora.

Konstituirajućoj Sjednici VMO Crikvenica Zapad prisutno je bilo svih 7 izabranih članova, Milorad Barac, Dino Pavelić, Nino Tus, Branko Kleković, Igor Frković, Estera Brnjac i Dražen Pauković.

Dužnost Predsjednika i nadalje će obnašati Branko Kleković, koji je izglasan sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN.

Potpredsjednik mu je Igor Frković – 4 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 3 glasova SUZDRŽAN.

Dokumenti za preuzimanje:

Adresa: Dramaljsko selce 30, Dramalj
Predsjednik: Viktor Jurić
Potpredsjednica: Marijana Bezić
Tajnik: Antonia Stojanov – 091 2424606 – antonia.stojanov@crikvenica.hr
Članovi: Marijana Bezić, Kuzman Dokoza, Sanjin Šekrst, Maro Car, Viktor Jurić, Zdenko Kuzel, Dražen Manestar.

19. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice održane su konstituirajuće sjedniceVijeća Mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Zapad, Crikvenica Centar, Dramalj te Selce.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković, otvorila sjednicu, izabrani i prisutni članovi Vijeća Mjesnih odbora položili su prisege i usvojili dnevni red te je proveden postupak izbora predsjednika redom svih odbora.

Izabrani članovi VMO Dramalj su: Marijana Bezić, Kuzman Dokoza, Mario Jelčić, Maro Car, Viktor Jurić, Zdenko Kuzel i Dražen Manestar. Za Predsjednika je sa 5 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN – izabran Viktor Jurić, dok je jednoglasno sa 7 glasova ZA – za potpredsjednicu izabrana Marijana Bezić. Sjednici je bilo prisutno svih 7 izabranih članova.

Dana 12. rujna 2023. godine umjesto člana Vijeća mjesnog odbora Dramalj Maria Jelčića, a temeljem dostavljene ostavke, mandat je započeo Sanjin Šekrst.

Datoteke za preuzimanje:

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 1, Jadranovo
Predsjednik: Ivan Grbčić - jadranovo@crikvenica.hr
Potpredsjednica: Antonela Orlandini
Članovi: Zoran Brnić, Ivan Smojver, Milvana Arko Pijevac, Ivan Grbčić, Antonela Orlandini, Davor Ivčić i Leo Brnić

13. lipnja 2022. godine s početkom u 17,30 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Jasminka Citković, dipl.iur., otvorila sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Jadranovo.

Sa 7 glasova ZA je  za predsjednika VMO Jadranovo izabran Ivan Grbčić, također sa 7 glasova ZA je za potpredsjednicu izabrana Antonela Orlandini.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo u sastavu, redom od lijeva prema desno:
Zoran Brnić, Ivan Smojver, Milvana Arko Pijevac,  predsjednik Ivan Grbčić, potpredsjednica Antonela Orlandini, Davor Ivčić i Leo Brnić,  obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.


Datoteke za preuzimanje:

Adresa: Trg palih boraca 13, Selce
Predsjednik:
Aleksandar Antić
Potpredsjednica: Ivan Antić
Tajnik: Eduard Kalanj - 091 1241 449 - edi.kalanj@crikvenica.hr
Članovi: Aleksandar Antić, Hrvoje Lončarić, Mila Lončarić, Senko Antić, Ivan Antić, Roko Antić, Vedran Antić.

19. lipnja 2023. godine s početkom u 16,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Zapad, Crikvenica Centar, Dramalj te Selce.

Nakon što je opunomoćenica gradonačelnika Grada Crikvenice, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković, otvorila sjednicu, izabrani i prisutni članovi Vijeća Mjesnih odbora položili su prisege i usvojili dnevni red te je proveden postupak izbora predsjednika redom svih odbora.

Svih 7 izabranih i prisutnih članova VMO Selce; Aleksandar Antić, Hrvoje Lončarić, Mila Lončarić, Senko Antić, Ivan Antić, Roko Antić, Vedran Antić za Predsjednika je izabralo Aleksandra Antića – i to sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, 0 glasa SUZDRŽAN. Potpredsjednik će biti Ivan Antić – 5 glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN.

Zapisnici sa sjednica:

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content