Na frekventnim lokacijama postavljeni usporivači prometa
Kategorija:
Novosti

Boljoj sigurnosti u prometu a samim time i sigurnosti svih sudionika u prometu, pješaka te naročito djece doprinijeti će novi usporivači prometa koji se posljednjih dana postavljaju na području grada Crikvenice.

Usporivači kolnog prometa u obliku deniveliranih pješačkih prijelaza postavljaju se na frekventne lokacije izvođenjem denivelacije pješačkih prijelaza duž Kotorske ulice (3 pozicije od prilaza za Plodine do zavoja kod Gradskog stadiona) te duž ulice Milovana Muževića (4 pozicije od Thalassotherapie do raskrižja ulica Milovana Muževića i Braće Košuljandić u Dramlju).

Grad Crikvenica ovim je zahvatom nastavio svoje ulaganje u prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala dodatna sigurnost svih sudionika u prometu.

Foto: Arhiva

Skip to content