Nabava lož ulja

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

Nabava lož ulja“, evidencijski broj nabave: 5-01-24-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0001251.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 12.03.2024. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.hr/

 

Naručitelj je dana 25.03.2024.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (www.eojn.hr).

Skip to content