Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Ciljevi projekta: Smanjenje količine komunalnog otpada i povećanje udjela odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 1.837.773,25
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 275.665,99
Izvori financiranja: Fond za zaštitu okoliša: 1.562.107,26 kn
Početak provedbe projekta: 2018.
Završetak provedbe projekta: 2020.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Projektom se nabavlja 7.199 spremnika za otpad kako bi se potaklo odvojeno prikupljanje otpada, smanjile količine miješanog komunalnog otpada te povećao udio odvojeno prikupljenog otpada do 2022. godine.

Skip to content