Natječaj za zakup dijela posl. prostora u Jadranovu za ugradnju bankomata

1. Predmet natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u zgradi Doma kulture u Jadranovu, Ivana Gorana Kovačića 1, na zidu lijevo od stražnjeg ulaza u Dom kulture, površine cca 2 m2, za postavljanje/ugradnju bankomata.

UVJETI NATJEČAJA
2. Početna cijena zakupnine iznosi 160,00 kuna mjesečno (80,00 kn/m2) bez PDV-a.
3. Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 2 (dvije) godine.
Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se sada nalazi.
Izabrani natjecatelj je dužan o svom trošku ugraditi bankomat u postojeći prostor sa već utvrđenim dimenzijama. Zakupnik ne smije vršiti nikakve preinake postojećeg prostora bez suglasnosti zakupodavca, a zakup počinje teći od dana sklapanja Ugovora o zakupu.
4. Zakupnik je, u slučaju potrebe, dužan o svom trošku ishoditi svu potrebnu dokumentaciju te prostor dovesti u funkciju za obavljanje djelatnosti bez prava na povrat sredstava od zakupodavca.
5. Specifičnosti glede poslovanja poslovnog prostora bit će utvrđena odredbama Ugovora o zakupu.

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

X
Skip to content