Obavijest građanima za prijavu štete od nevremena
Kategorija:
Novosti

Noćas je šire područje grada Crikvenice pogodilo snažno nevrijeme praćeno tučom koje je u najvećoj mjeri zahvatilo mjesta Dramalj i Jadranovo.

Komunalno redarstvo Grada Crikvenice, tehnička služba kao i djelatnici komunalnog poduzeća Eko-Murvica d.o.o. od jutros obilaze teren i vrše izvid jer je nevrijeme nažalost, prouzročilo i određenu materijalnu štetu na stambenim objektima i vozilima te ostaloj materijalnoj imovini.

Temeljem članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodne nepogode (Narodne novine br. 16/19), a radi izvida mogućnosti eventualnog pokretanja postupka za proglašenje prirodne nepogode izazvane obilnim padalinama ovim putem pozivamo sve građane da uočena oštećenja prijave na priloženom obrascu i dostave ga na e-mail adresu: info@crikvenica.hr u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti (25.07.2023.). Svakako je poželjno priložiti i fotografije nastale štete.

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Crikvenice, sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19), procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode, te ukoliko oni postoje, izvijestiti gradonačelnika koji će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) županu Primorsko – goranske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedice prirodne nepogode (Narodne novine broj 16/19), odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskih načelnika, odnosno, gradonačelnika u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 4. propisanih Zkonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama (suša, poplava, mraz, itd.) seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak, te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodna nepogoda sukladno čl. 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodne nepogode može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednost izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

OBRASCI:

 

 

Skip to content