Obavijest korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe – isplata božićnica

OBAVIJEST KORISNICIMA NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE OSOBE I KORISNICIMA MIROVINE SA PODRUČJA GRADA CRIKVENICE KOJI OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA  2023. GODINU – BOŽIĆNICA

Grad Crikvenica nastavlja s nizom mjera podrške svojim umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, a sukladno Odluci koju je u 2023. godini donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine s prebivalištem na području Grada Crikvenice, koji udovoljavaju uvjetu prihoda u visini do 450,00 eura mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć (božićnicu) i to kako slijedi:

100,00 EUR za umirovljenike i korisnike prava na nacionalnu naknadu čiji prihod

  iznosi do 350,00 EUR,

75,00 EUR za umirovljenike čiji prihod iznosi 350,01 EUR do 400,00 EUR,

50,00 EUR  za umirovljenike čiji prihod iznosi od 400,01 EUR do 450,00 EUR

Pravo na božićnicu ostvaruju osobe s prebivalištem na području Grada Crikvenice koji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

 1. a) pravo na nacionalnu naknadu prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe, što se dokazuje rješenjem o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu;
 2. b) mirovinu do 450,00 EUR što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka Porezne uprave za prethodnu (2022.) godinu.

Prihod se definira kao prosječni mjesečni prihod ostvaren u godini koja prethodi godini u kojoj korisnik ostvaruje pravo na pomoć. U prihode se ne uračunavaju iznosi po osnovi pomoći iz socijalne skrbi Grada Crikvenice, kao ni doplaci, naknade i potpore određene Zakonom. Mjesečni iznos mirovine uključuje i mirovinu ostvarenu po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Prikupljanje Zahtjeva i dokumentacije za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoći (božićnice) korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i korisnicima mirovine sa područja grada Crikvenice bit će organizirano po mjestima kako slijedi:

SELCE

 1. studeni 2023.g., ponedjeljak
 2. studeni 2023.g. utorak

u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Selce

Šetalište Ivana Jeličića 1, Selce

od 09:00 do 12:00 sati

DRAMALJ

 1. studeni 2023.g., srijeda
 2. studeni 2023.g., četvrtak

u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Dramalj

Gajevo šetalište 48, Dramalj

od 9:00 do 12:00 sati

JADRANOVO

 1. studeni 2023.g., petak
 2. studeni 2023.g., ponedjeljak

u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Jadranovo,

Ivani bb, Jadranovo

od 9:00 do 12:00 sati

CRIKVENICA 

 1. – 30. studeni 2023.,

u prostorijama gradske vijećnice – mala sala (I. kat objekta Stare škole )

Vinodolska ulica 1, Crikvenica,

od 09:00 do 14:00 sati

Da bi podnesli zahtjev korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine (hrvatske i inozemne). Temeljem potpisanog zahtjeva izvršit će se uvid u Evidenciju o dohocima i primicima – EDIP (Porezna uprava RH) u svrhu ostvarivanja prava na novčanu pomoć.

Za sve umirovljenike koji podnesu zahtjev i ostvare pravo, isplata božićnica vršit će se u poslovnici FINA-e u Crikvenici, Školska 1, u razdoblju od 12.12. – 28.12.2023.g.

Ispunjeni Zahtjev s pratećom dokumentacijom možete dostaviti:

 • e-mailom na adresu: bozicnice@crikvenica.hr,
 • osobnom dostavom na mjestima gdje će biti dežurstva Gradske uprave Grada Crikvenici u razdoblju od 20.11. do 29.11.2023.g.
 • putem pošte na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, najkasnije do 29.studenog 2023.g.

Korisnici koji ne ostvare pravo na novčanu pomoć bit će obaviješteni pisanim putem.

Posvećujući posebnu brigu o najpotrebitijoj skupini građana ove godine iznosi božićnice su povećani, kao i limit mirovina temeljem kojih će se vršiti isplata, te će božićnicu uz  umirovljenike ostvariti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Skip to content