Obavijest o poduzimanju mjera udaljavanja divljači iz urbanih dijelova Grada Crikvenice
Kategorija:
Novosti

Sukladno Programu zaštite divljači na površinama na kojima se ne ustanovljava lovište u Gradu Crikvenici i trenutne situacije na istim površinama (prisutnost divljači), Grad Crikvenica u suradnji s Lovačkom udrugom Ričina Crikvenica organizira akciju udaljavanja divljači s površina na kojima se ne ustanovljava lovište.

Akcija udaljavanja divljači provest će se u subotu, 22.04.2023. g. na području grada Crikvenica od hotela Ad Turres do naselja Dramalj („Sirena“)  u vremenskom razdoblju od 7,00 do 9,00 sati.

Za vrijeme provedbe akcije mogući su manji zastoji u prometu na lokalnim prometnicama, kao i kraća ograničavanja kretanja pješaka radi sigurnosnih razloga.

Skip to content