Obavijest o preseljenju Matičnog ureda Crikvenica
Kategorija:
Novosti

Matični ured Crikvenica  i službenica Katarina Balas, savjetnica za opću upravu II, NE RADE  u dane 28. i 29. veljače 2024. godine RADI PRESELJENJA na novu lokaciju Crikvenica, Kralja Tomislava 85a na kojoj počinju raditi od 01. ožujka 2024. godine.

Uredovno vrijeme Matičnog ureda Crikvenica biti će svaki radni dan od 08,30 do 14,00 sati, a stranke će se primati u prostoriji u prizemlju zgrade.

Savjetnica za opću upravu II primati će stranke iz upravnih područja osobnih stanja i registracije udruga i zaklada svaki radni dan od 08,30 do 14,00 sati IZUZEV ČETVRTKA, a stranke će se primati na IV katu u sobi 4.

U dane preseljenja kada matični ured ne bude radio građani imaju mogućnost kontaktirati Matični ured Rijeka na brojeve telefona 354-319, 354-228, 354-320, 354-321 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) i 354-324 (upis novorođene djece i upis u evidenciju o državljanstvu) ili putem e-maila mu.rijeka@pgz.hr

Uredovno vrijeme za stranke je od 08,30 do 14,00 sati. 

Iznimno, Matični ured Rijeka izdaje isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu  svaki radni dan od 08,30 do 15,30 sati. 

Građanima se skreće pozornost da su usluge matičara većim dijelom digitalizirane i dostupne putem sustava e-Građani, dakle ne zahtijevaju neposrednu komunikaciju u matičnom uredu i rasterećuju građane od odlaska u matične urede. Ističe se da se planira digitalizacija novih usluga iz područja osobnih stanja građana.

Građani putem sustava e-Građani:

  • mogu isprintati elektroničke zapise iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu (e-Matične knjige),
  • prijaviti novorođeno dijete (e-Novorođenče),
  • prijaviti namjeru sklapanja braka i rezervirati termin za sklapanje braka/životnog partnerstva u službenim prostorijama (e-Prijava vjenčanja i e-Prijava životnog partnerstva) s time da je u najavi rezervacija termina za sklapanje braka/životnog partnerstva izvan službene prostorije.

U dane preseljenja, za slučaj potrebe, informacije u vezi postupaka registracije udruga i zaklada, upisa promjena i izdavanja izvadaka iz Registra udruga i Registra zaklada mogu se  dobiti od službenika u Rijeci na brojeve telefona 354-199, 354-196 ili 354-334, a informacije u vezi postupaka promjene osobnog imena, upisa, ispravaka ili dopune podataka u državnim maticama i evidenciji o državljanstvu od službenika u Rijeci na brojeve telefona 354-218 i 354-198.

Foto: Pixabay

Skip to content