Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u Selcu

Obavještavamo vas o privremenoj regulaciji prometa te radovima na još nekoliko pozicija na području naselja Selca.

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce započinju radovi sanacije kanalizacijskog sustava metodom bez iskopa na još nekoliko pozicija na području naselja Selce. Za navedene radove, koji će se vršiti sukcesivno od 8 do 18 sati svakog dana i za koje se predviđa završetak do 7.11.2022. godine, izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koji je odobren od strane Nadzornog inženjera i Grada Crikvenice kako slijedi:

Dionicu izvođenja radova na kolektoru K10 i K10.1 na Trgu palih boraca, Ulicama Slavka Jeličića, 13. divizije i Omladinskoj ulici potrebno je u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti izvođenja radova u jednom traku s obzirom da je radnim vozilima potrebno osigurati dovoljno prostora za izvođenje radova (prilog 2). Vrijeme izvođenja radova procijenjeno je 2 – 5 dana.

  • Promet se odvija obilaznim pravcima; Šetalište Ivana Jeličića, Ulica Slavka Jeličića
  • Lokalno stanovništvo se preusmjerava na korištenje okolnih ulica za potrebe parkiranja.

Dionicu izvođenja radova na kolektoru K10.1 u Omladinskoj ulici potrebno je u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti izvođenja radova bez zatvaranja prometa. Sanacija kolektora se izvodi metodom bez iskopa, te je radnim vozilima potrebno osigurati dovoljno prostora za izvođenje radova. Vrijeme izvođenja radova procijenjeno je 2 – 5 dana.

  • Pješački promet se odvija obilaznim pravcima; Ulica Slavka Jeličića i Prilaz Slavka Jeličića. Dozvoljava se lokalni pješački promet vlasnika objekata na trasi sanacije.

Dionicu izvođenja radova u Ulici prilaz Slavka Jeličića (kolektor K10.2 i K10.4, ne izvode se istovremeno) i Ulica Andrije Kršula (kolektor K10.5) potrebno je u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti izvođenja radova u jednom traku s obzirom da je radnim vozilima potrebno osigurati dovoljno prostora za izvođenje radova. Vrijeme izvođenja radova procijenjeno je 1 – 2 dana.

  • Promet se odvija obilaznim pravcima; Ulica Slavka Jeličića, Ulica Maršala Tita,  Ulica Matkino
  • Lokalno stanovništvo se preusmjerava na korištenje okolnih ulica za potrebe parkiranja.

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Skip to content