Komunalno redarstvo Grada Crikvenice moli sve građane s područja Grada Crikvenice da sukladno Odluci o komunalnom redu, izvrše orezivanje raslinja (grana stabala, zelene živice i sl.) koje raste iz okućnica ili ostalog zemljišta uz javno – prometne površine (ceste, puteve, nogostupe i sl. ), a kojeg su vlasnici . 

Isto tako naglašavamo kako je potrebno istaknuti kućne brojeve na objektima te ukloniti sve bespravno postavljene predmete-prepreke (vaze, stolice, daske, bespravne znakove, vozila bez registarskih oznaka, otpadna vozila, plovila, krupni komunalni otpad iz kućanstava odložen bez prethodne najave komunalnom poduzeću Eko-Murvici i sl.) sa javnih površina.

Navedenim radnjama osigurati ćemo bolje snalaženje, nesmetan i siguran prolaz pješaka i vozila, preglednost vertikalne prometne signalizacije i funkcioniranja javne rasvjete.

Ukoliko građani ne postupite po danoj uputi, isto će provesti komunalno-prometno redarstvo Grada Crikvenice putem treće osobe, na teret vlasnika nekretnine ili predmeta, a uz to i pokrenuti prekršajni postupak.

Top