Obavještavamo sve zainteresirane da  su 4. ožujka 2016. stupile na snagu  Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice (Službene novine Grada Crikvenice broj 13/16). Gradsko vijeće Grada Crikvenice je usvojilo i Program potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2016. godinu. Oba dokumenta pročitajte u privitku obavijesti. 

Top