Natječaj Malo sunce
Objavljeno: 11.03.2016.

Želeći poticati kreativnost i ljepotu pisanog izražavanja mladih, v.d. ravnatelja Gradske Knjižnice Crikvenica, oglašava

N A T J E Č A J

za literarne radove na zadanu temu učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja imaju učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenici srednjih škola s područja Republike Hrvatske.

Pozivamo učenike, mlade literate da svoje poetsko stvaralaštvo pisano hrvatskim književnim jezikom predaju svojim nastavnicima i profesorima hrvatskog jezika, koji će ih dostaviti Gradskoj knjižnici Crikvenica, najkasnije do 25. travnja 2016. g.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja imaju:

- učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola
- učenici svih razreda srednjih škola
- svaka škola može prijaviti maksimalno 10 radova, od toga maksimalno 1 rad po učeniku

- tema: sunčeva zraka

- tekst mora biti izvoran i neobjavljivan
- ne može sadržavati više od 3 kartice
- radove treba pisati u računalnom programu Microsoft Word
- učenik se natječe samo jednim prilogom po osobnom odabiru
- ispod rada mora pisati: šifra učenika, a u zasebnoj zatvorenoj koverti priložiti
podatke: ime i prezime učenika, razred, škola, voditelj i kontakt (adresa, mail)
- OBAVEZNO dostaviti radove u tiskanom i elektroničkom obliku (CD, USB)

Radovi pripremljeni u skladu s ovim Natječajem dostavljaju se isključivo poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA
Strossmayerovo šetalište 22,
51260 Crikvenica
Na omotnici obvezno naznačiti "Za Malo sunce"

Gradska knjižnica Crikvenica saziva Prosudbeno povjerenstvo, koje će predložiti za nagradu tri rada u kategoriji osnovna škola i tri rada u kategoriji srednja škola. Prvonagrađenim učenicima bit će 3. lipnja 2016.g. dodijeljena nagrada Malo sunce u sklopu XV. Jadranskih književnih susreta u Crikvenici.

Svim sudionicima natječaja želimo mnogo nadahnuća, radosti u stvaranju, a njihove voditelje - mentore molimo za pomoć u suradnji i poticanju mladih literata, svojih učenika.

Top