E-impuls
Objavljeno: 22.07.2016.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je raspisalo Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga kojim se bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj  sufinanciraju investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.  Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše 300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
- malom poduzeću 65%
- mikro poduzeću 85%.

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Više informacija na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Top