Obaviještavamo vas da će u periodu od 07.08.2016. do 12.08.2016. u večernjim satima (iza 22:00) CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o. za sanitarnu zaštitu provoditi mjeru dezinsekcije - adulticidni tretman protiv komaraca ULV metodom (hladno zamagljivanje) na području:

  • GRADA CRIKVENICE

Mjera dezinsekcije će se provoditi kroz tri noći.

U slučaju lošeg vremena (vjetar, kiša) radovi se odgađaju.

O provođenju dezinsekcije na izvješten je NZZJZ Ispostava Crikvenica i Sanitarna inspekcija PGŽ - Ispostava Crikvenica.

Građani i pčelari će biti obaviješteni pismenim obavijestima na Oglasnim pločama i putem lokalne Radio postaje (Radio RIJEKA).

S poštovanjem,

Za CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o.
Saša Bešvir, dipl.san.ing.

S a š a B e š v i r , d i p l . s a n . i n g .

 

Top