Javna rasprava – Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica centar
Objavljeno: 19.10.2016.

Temeljem članka 96., Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar, (Službene novine Grada Crikvenice, broj 18/16), te zaključka Gradonačelnika od 17.listopada 2016.godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O
Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Crikvenica centar

1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar provest će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 02.studenog 2016. godine do 09.studenog 2016. godine.

2. Uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar mogu izvršiti svi zainteresirani, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85 , radnim danom od 8.30 do 14.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

3. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar, održat će se dana 03.studenog 2016. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Preradovićeva 1, sa početkom u 17.00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD CRIKVENICA
GRADONAČELNIK

Top