Obavijest udrugama za financiranje javnih potreba u 2017. godini
Objavljeno: 25.10.2016.

Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o udrugama (NN 74/2014)

O B A V J E Š T A V A

Sve dosadašnje i nove podnositelje zahtjeva za financiranje programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Crikvenice da će javni poziv i natječaji za financiranje udruga u 2017.g. biti objavljeni nakon usvajanja proračuna Grada Crikvenice za 2017.godinu, a isti je planiran biti na dnevnom redu Gradskog vijeća u periodu mjeseca prosinca 2016.g.

Udruge koje se planiraju financirati iz proračuna Grada Crikvenice u 2017.g. moći će predati zahtjev za financiranje temeljem objavljenog javnog poziva u kojem će biti naznačen iznos sredstava predviđen proračunom za 2017. godinu uz isticanje najvećeg i najmanjeg mogućeg iznosa koji će biti moguće dodijeliti određenom programu.

Također, ovim putem podsjećamo korisnike financijskih sredstava u javnim potrebama da su dužni do kraja veljače 2017.g. godine na propisanom obrascu podnijeti financijsko izvješće o realizaciji svojeg programa.

Top