U Crikvenici održan 1. Alzhaimer cafe'
Objavljeno: 21.10.2016.

Jučer je u kavani hotela International u Crikvenici održan 1. Alzhaimer cafe'. Alzheimer cafe nije ugostiteljski objekt, već prostor u kojem se razgovara o toj teškoj bolesti.

Ideja za održavanje Alzhaimer caffe-a  prepoznata  je i dogovorena u Gradu Crikvenici s tematskom grupom unapređivanje skrbi o starijima u zajednici u sklopu projekta Crikvenica - zdravi grad.

Na tematskim sastancima izmjenjujući informacije često se spominjao termin demencije, te nekoliko slučajeva Alzhaimerove bolesti kod mlađe životne dobi 50+.

U želji da se napravi pomak i nešto pozitivno, da se otvore vrata svima koji mogu pomoći na bilo koji način u prepoznavanju simptoma bolesti što ranijem stadiju, rodila se ideja o Alzhaimer cafe'u.

Zaključeno je da je okolina za rano otkrivanje bolesti najvažnija, njena senzibilizacija i svakako destigmatiziranje osoba oboljelih od demencije - AB.

Potrebno je pružanje podrške i savjetovanje kako oboljelih tako i obitelji, zdravstvenih djelatnika, te okoline da bi unaprijedili kvalitetu života naših sugrađana i sugrađanki.

Jedan od putova i načina je bolja edukacija o prepoznavanju prvih simptoma bolesti i prilagodba u svakodnevnom životu i obitelji i oboljeloga.

Također važno je usporiti napredovanje bolesti, a to je moguće na način da bolesnik bude integriran u društvo i da nastoji raditi na održavanju preostalih sposobnosti što ih posjeduje.

Središnje osobe ovog Alzhaimer cafe' sastanka bili su izvanredni predavači  i liječnici KBC-a Rijeka mr. sc. Vjera Matković Fererri dr. med. i primarius dr. sc. Vladimir Sabljić.


Top