20. travnja počinju upisi u vrtić
Objavljeno: 12.04.2017.
Od 20. travnja do 10. svibnja traju upisi u pedagošku godinu 2017./18. Upisi se provode za:

– 10-satni redoviti jaslički program (Crikvenica, Jadranovo i Selce)
– 10-satni redoviti vrtićki program (svi objekti)
– 5,5-satni redoviti vrtićki program (Crikvenica i Jadranovo)
– 5,5-satni program za djecu s teškoćama (Crikvenica)
– 10-satni program katoličko-vjerskog odgoja (Crikvenica).
Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može predati putem online obrasca koji se nalazi na stranicama vrtića, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., osobno u tajništvu ili putem pošte.

Zahtjev za upis se može podignuti u tajništvu vrtića ili na stranicama vrtića. Uz zahtjev za upis se obvezno prilaže:
– preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
– dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Crikvenice (ako roditelji žive na istoj adresi prebivališta predaje se preslika osobnih iskaznica oba roditelja, a ako ne žive na istoj adresi prebivališta predaje se preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca).

Ostvarivanje prednosti pri upisu se ostvaruje na temelju bodovanja zakonskih kriterija. Kriteriji se utvrđuju na temelju slijedećih isprava:
– za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis
– za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
– za dijete u godini prije polaska u školu – podaci o godištu djeteta iz rodnog lista djeteta
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
– za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
– za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
– za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji.
Više informacija o upisima se mogu dobiti na stranicama vrtića ili na broj telefona 241-799.

Djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine se mogu upisati ako roditelj priloži (1) rješenje grada ili općine kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili (2) zadužnicu solemniziranu od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje.

Rezultati upisa će se objaviti 30.5.2017. na oglasnoj ploči i web stranici vrtića (napomena: na web stranici će se objaviti rezultati upisa samo za djecu čiji roditelji na zahtjevu za upis daju pristanak za objavu).

Link na stranicu vrtića na kojoj se mogu naći online obrasci i sve dodatne informacije:

https://radost-crikvenica.hr/upisi-u-vrtic/

 

Top