Ministar Oleg Butković u obilasku cestovnih projekata na crikveničkom području
Objavljeno: 19.05.2017.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je jučer u obilasku infrastrukturnih projekata na crikveničkom području.

Posjet Crikvenici ministar Butković iskoristio je za susret s gradonačelnikom Damirom Rukavinom, s kojim je održao radni sastanak na temu dovršetka radova na realizaciji projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i županijske ceste ŽC5091 te realiziranog projekta rekonstrukcije prometnog čvora na državnoj cesti DC8 - Crikvenica Zapad.

„Izvođenje radova na rekonstrukciji prometnog čvora i raskrižja realizirano je u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o., naručiteljem i izvođačem radova pri čemu su radovi na izgradnji novog suvremenog kružnog toka izvedeni uz sufinanciranje Grada Crikvenice“, istaknuo je ministar Butković prilikom obilaska infrastrukturnih radova na crikveničkoj „Dugi“.

Podsjetimo, nakon provedbe javnog nadmetanja, Hrvatske ceste d.o.o. i Grad Crikvenica zaključili su Ugovor o sufinanciranju radova na izgradnji novog kružnog raskrižja na križanju Jadranske magistrale sa županijskom cestom ŽC5091. Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom novog kružnog raskrižja omogućena je kvalitetnija i sigurnija protočnost dvosmjernog prometa prema državnoj cesti D8, uz istodobno odvijanje lokalnog i tranzitnog prometa.

Ministar Butković je obišao i završene radove na rekonstrukciji prometnog čvora Crikvenica zapad. Naime, izgrađenom rampom prometnog čvora spojile su se dvije denivelirane prometnice, čime je omogućeno povezivanje naselja zapadnog dijela Grada Crikvenice na državnu cestu DC8 u smjeru Rijeka - Split.

Gradonačelnik Damir Rukavina istaknuo je zadovoljstvo završenim radovima. Rješavanje prometnih problema jedan je od prioriteta pa se nakon izgradnje rotora na Dugi, očekuje izgradnja rotora na zapadnom ulazu u Selce te na ulazima u Smokovo i u Klanfare. Time će se riješiti sva kritična raskrižja na području našega grada, zaključuje Rukavina.

 

Top