Obavijest -zamagljivanje komarci
Objavljeno: 12.07.2017.
Obavještavamo vas da će u periodu od 14.07.2017. do 19.07.2017. u večernjim satima (iza 22 sata) Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o. za sanitarnu zaštitu providiti mjeru dezinsekcije - adulticidni tretman protiv komaraca javno-prometnih površina na području Grada Crikvenice metodom zamagljivanja.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top