Natječaj za obavljanje poslova i radnih zadataka u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenica
Objavljeno: 12.03.2018.
Natječaj za obavljanje poslova i radnih zadataka u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenica.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top