Javni poziv za predlaganje kandidature za izbor članova  i zamjenika Savjeta mladih Grada Crikvenice
Objavljeno: 26.03.2018.
Pokreće se ponovni postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od konstituiranja Savjeta mladih.

Savjet mladih Grada Crikvenice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice, koje je osnovano s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti promicanja i zagovaranja prava mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Grada Crikvenice, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost.

Za više informacija preuzmite privitke.

 

Top