Sastanak partnera projekta I-ARCHEO.S u Abruzzu
Objavljeno: 24.05.2018.
Crikvenička delegacija zadužena za rad na projektu I-Archeo.S, sudjelovala je na sastanku partnera u talijanskoj regiji Abruzzo koji se održao u periodu od 08. do 10. svibnja.

Cilj sastanka bila je rasprava o ciljevima, napretku i planovima vezanim za provedbu samoga Projekta, s posebnim naglaskom na uključivanju lokalnih dionika u provedbu cijelog tematskog itinerara.

Svi projektni partneri imali su priliku prisustvovati dvodnevnom sastanku dionika (tzv. Local Awareness Raising Lab) regije Abruzzo koji se održao u Pescari kako bi vidjeli iz prve ruke na koji način ta regija planira organizirati suradnju sa svojim dionicima pomoću stvaranja turističko-kulturnog klastera. Prisustvom na sastanku, partneri su mogli dobiti uvid u to kako bi se sastanci sa dionicima trebali odvijati te bolju ideju o tome kako međusobnom suradnjom sa dionicima postići što bolju implementaciju samoga itinerara na vlastitom području.

Nakon sastanaka održana je i press konferencija na kojoj se sam Projekt predstavio široj javnosti te regije. Poseban naglasak prilikom održavanja same press konferencije bio je na održivosti svakog pojedinog Pilot-projekta u trajanju od minimalno pet godina te činjenici da se posjetiteljima, prilikom održavanja, mora ponuditi jedinstveno i autentično iskustvo kroz kulturne i prirodne specifičnosti određenog teritorija.

Grad Crikvenica u će svoje vlastite radionice sa dionicima održati u lipnju i srpnju, kako bi se predstavila generalna ideja turističkog itinerara koji će se provoditi polovicom veljače 2019.godine. te dogovorila uspješna suradnja u provedbi istoga.

Više informacija o projektu I-Archeo.S te o programu kojega će Grad u suradnji s dionicima provoditi u sklopu istoga, moći ćete pronaći na našoj web i Facebook stranici.


 

Top