Arheološki park Crikvenica - igralište
Objavljeno: 24.05.2018.
Arheološka istraživanja lokaliteta Igrališta započela su 2006. godine i trajala su sve do 2015. godine.

Odvijala su se na površini od oko 2000m², gdje su otkriveni ostaci proizvodnog središta za keramiku sa svim objektima potrebnim za proizvodnju keramike. Radionica je proizvodila građevinsku, kuhinjsku i ambalažnu keramiku koja je bila distribuirana na širi prostor antičke Liburnije. Istraživanjima je potvrđeno da se antički toponim Ad Turres odnosi na prostor današnje Crikvenice. Otkriven je niz novih tipova amfora koje su se proizvodile unutar crikveničkog proizvodnog središta, a posebno je zanimljiv novi tip amfore koji je prozvan – jadranska amfora ravnog dna, tip Crikvenica.

U uspješnim desetogodišnjim istraživanjima surađivali su Institut za arheologiju i Muzej grada Crikvenice pod stručnim vodstvom dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan. Svojom financijskom podrškom istraživanja su omogućili Grad Crikvenica i Ministarstvo kulture, te je arheološki lokalitet Crikvenica – Igralište upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Bez obzira na to što ima veliki arheološki značaj i dobivene znanstvene rezultate, lokalitet se u posljednje vrijeme unutar lokalne zajednice često spominje u negativnom kontekstu upravo zbog svoga trenutačnog stanja. Ono što je u antici bio glavni razlog za osnivanje keramičarske radionice upravo na ovom mjestu – danas predstavlja veliki problem u njegovu održavanju i prezentiranju. Geološka podloga glinastog tla zadržava vodu veliki dio godine, što je dovodilo do brojnih problema.

Kako bi se riješio taj problem, Muzej grada Crikvenice je tijekom 2016. godine pristupio izradi projektne dokumentacije u cilju zaštite arheološkog lokaliteta i njegove sanacije. Dokumentacija je izrađena krajem 2016. godine, a odobrio ju je Konzervatorski odjel u Rijeci te su tijekom svibnja 2017. godine izvedeni manji zahvati u zaštiti arheoloških objekata (peći) koji uključuju zamjenu postojećih starih greda i geotekstila.

Nastavak radova sanacije uslijedio je u travnju ove godine i to izvedbom drenaže prilagođene pronađenim arheološkim objektima, posebice vrijednim keramičarskim pećima. Kako je u skladu s europskim propisima o zaštiti kulturnih dobara lokalitet po završetku istraživanja potrebno zaštititi, to će se u ovom slučaju provesti nasipavanjem oko 4.500,00 m3 materijala.

U narednoj godini planira se priprema dokumentacije za apliciranje na neki od natječaja da bi se, ako se osiguraju sredstva, započela prezentacija samog arheološkog parka kroz prostorno uređenje te prezentaciju lokaliteta i nekadašnje radionice, antičkog, botaničkog vrta i suvenirnice. Osim mogućnosti razgledavanja arheoloških ostataka planira se i održavanje radionica koje će biti namijenjene različitim uzrastima kao što su: radionice keramike, radionica rimske kuhinje, rimska medicina (ljekovito bilje), mala škola arheologije, rimska večer, glazbene večeri, pjesničke večeri i sl.

S obzirom na činjenicu da je istraživanje lokaliteta bio jedan od povoda za osnivanje Muzeja grada Crikvenice, Muzej sustavno sa svojim suradnicima javnosti predstavlja rezultate istraživanja – izložbama, izdavaštvom, znanstvenim skupovima, predavanjima, muzejsko-pedagoškim radionicama te projektom eksperimentalne arheologije.

 

Top