Obavijest o provođenju dezinsekcije - adulticidni tretman, I akcija
Objavljeno: 12.07.2019.
Obaviještavamo vas da će se u periodu od 15.07.2019. do 17.07.2019. u večernjim satima (iza 22:00 sata) Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o. za sanitarnu zaštitu provoditi mjeru dezinsekcije - adulticidni tretman protiv komaraca javno-prometnih površina na području Grada Crikvenice metodom zamagljivanja.

Mjera dezinsekcije će se provoditi kroz tri noći.

U slučaju lošeg vremena (vjetar, kiša) radovi se odgađaju.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top