Obavijest -zamagljivanje protiv komaraca
Objavljeno: 16.09.2019.
Obavještavamo vas da će u periodu od 16.09.2019. do 18.09.2019. u večernjim satima (iza 22 sata) Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o. za sanitarnu zaštitu provoditi mjeru dezinsekcije - adulticidni tretman protiv komaraca javno-prometnih površina na području Grada Crikvenice metodom zamagljivanja.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top