Ponovljeni javni poziv o iskazivanju interesa za imenovanjem osoba na mjesto sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Objavljeno: 17.10.2019.
Odredbom članka 119. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska Skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije traži Grad Crikvenicu pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci. Odredbom čl. 118. st. 2. Zakona o sudovima propisano je da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, primjenjuju i na suce 
porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno, dok je odredbom čl. 90. st. 1. istog propisano da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Nadalje čl. 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati  na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Protiv istih ne smije se voditi kazneni postupak, odnosno da osoba ne smije imati nikakvih drugih zakonskih razloga zbog kojih ne bi bila dostojna obnašanja dužnosti suca porotnika.

Grad Crikvenica stoga je 9. listopada 2019. godine objavio javni poziv kojim je pozvao sve zainteresirane koji zadovoljavaju prethodno navedene uvjete i koji imaju želju i volju biti suci porotnici Županijskog suda u Rijeci da se jave pisanim putem ili osobno, u roku od 8 dana od objave istog na adresu Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu - za suca porotnika.

Obzirom da u ostavljenom roku nije bilo zainteresiranih kandidata Grad Crikvenica ponovno objavljuje javni poziv kojim produžuje rok za prijavu do 30. listopada 2019. godine, uz napomenu da uvjeti i način prijave ostaju nepromijenjeni, kao u prethodno navedenom tekstu.

 

Top