Ponuda vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje uspostave stvarne služnosti
Objavljeno: 23.10.2019.
Ponuda vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja uspostave stvarne služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine-kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE KAČJAK-DRAMALJ.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top