Potpisan ugovor za izradu "Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnih kapaciteta s akcijskim planom"
Objavljeno: 13.11.2019.
Na osnovu analize sadašnjeg stupnja razvoja turizma i aktualnih trendova Grad Crikvenica prepoznao je potrebu za izradom „Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom“ kao učinkovitog oruđa za ostvarenje održivog razvoja turizma kao osnove za planiranje budućeg razvoja i otklanjanje negativnih učinaka prekomjernog razvoja turizma uslijed izgradnje velikog broja smještajnih kapaciteta, kuća za odmor i stambenih objekata u funkciji turizma.

To uključuje i izračun turističkog prihvatnog kapaciteta kao podloge za planiranje turističkog razvoja i akcijskog plana koji bi trebao osigurati njegovo učinkovito provođenje.

Pritisci na okoliš ugrožavaju turistički razvoj, a u slučaju Republike Hrvatske, pretežno se odnose na primorski dio zemlje orijentiran na kupališni turizam, među kojima se prema velikoj koncentraciji turističkih aktivnosti na malom prostoru ističe upravo područje Grada Crikvenice.

Na području grada Crikvenice konstantno raste broj kreveta te je u 2018. godini zabilježen rast preko 4 % ili preko 600 novih ležajeva u privatnom sektoru u odnosu na 2017. godinu te je taj broj i dalje u porastu. Prosječna stopa rasta noćenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu prema podacima e-Visitora je 4,8 % odnosno u 2018. godini ostvareno je 1.971.936 noćenja, dok je u 2017. bilo ostvareno 1.881.747 noćenja.

Studija bi trebala dati nužnu argumentaciju za drugačije promišljanje o turističkom razvoju Grada Crikvenica, ponajprije temeljenog na principima održivog razvoja.

Glavni cilj ovoga projekta je izrada dokumenta koji će odrediti osnovne elemente prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica, procijeniti koliko on iznosi, s posebnim fokusom na identifikaciju, analizu i procjenu kupališnog prostora destinacije. Studija bi trebala ponuditi  moguća strateška rješenja koja bi trebala djelovati na ublažavanje pritiska turista na kupališni prostor i koja bi u konačnici trebala djelovati na kvalitetnije tržišno pozicioniranje.

Grad Crikvenica i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci danas su potpisali ugovor kojim je Fakultetu povjeren posao izrade “Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Crikvenice”, dokumenta koji će procijeniti turističke prihvatne kapacitete Crikvenice.
Grad Crikvenica dobio je za projekt 50 tisuća kuna od Ministarstva turizma putem natječaja “Program razvoja turističke infrastrukture” te dodao svojih 12.500 kuna. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pokazao se najpovoljnijim ponuditeljem za izradu Studije.

Pri potpisivanju ugovora zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović je istaknula da se u posljednjih 20-30 godina, uz sve što je turizam donio pozitivno, primijetio i negativan utjecaj turizma na Crikvenicu koje se danas, između ostalog, očituju u nedostatku kupališnog prostora, odnosno njegovoj izuzetoj zasićenosti, nedostatku parkirališnih mjesta itd. Namjera je Grada da ublaži ili eliminira uočene negativnosti, a kako bi se to trebalo učiniti sugerirat će upravo Studija, rekla je zamjenica Matošić Gašparović dodajući da Crikvenica mora inzistirati na održivom turizmu. Crikvenica je po mnogo čemu specifično primorsko mjesto s dugom tradicijom turističkog razvoja koja seže unatrag 130 godina. Turistički razvoj temeljio se na dobroj geografskoj poziciji, bogatoj kulturnoj baštini te prirodnim resursima koje ponajprije karakterizira čisto more i zeleno zaleđe.

Dekanica Fakulteta, prof. dr. Dora Smolčić Jurdana je istaknula da Fakultet uz nastavnu djelatnost želi sudjelovati u razvoju turizma te pojasnila da će se Studija koncentrirati na turizam, ali će se odraziti i na druge segmente života na crikveničkoj rivijeri. Prof. emeritus Branko Blažević je dodao da će platforma za Studiju biti nedavno donesena Strategija razvoja crikveničko-vinodolske rivijere.

Prva radna verzija Studije bi trebala biti gotova do kraja travnja. Slijedi predstavljanje Studije, prikupljanje i uvažavanje sugestija i primjedbi, a krajnji rok za završetak studije koja bi trebala biti čitak, razumljiv i koristan dokument je listopad.

 

Top